Innovationsledning - Kunskapsutveckling:

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Stängde 25 april 2017

Med den här satsningen vill vi uppmuntra organisationer och forskare att utveckla eller pröva kunskap om hur man leder och organiserar verksamheter för att skapa fler innovationer. Observera att uppgifterna i detta erbjudande fortfarande är preliminära.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsarbete för ökad innovationsförmåga inom och mellan organisationer. Det innebär projekt där ni utvecklar eller prövar kunskap om hur man leder och organiserar verksamheter för att skapa fler innovationer.

Vem kan söka?

Företag, offentliga och ideella organisationer, i samverkan med forskare

Hur mycket kan ni söka?

Högst 2 miljoner kronor.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som finansieras inom utlysningen beräknas vara klara 22 juni.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet vänder sig till  deltagare som gemensamt ska utveckla och pröva kunskap som kan förbättra förutsättningarna och förmågan att leda och organisera för innovation. På sikt förväntas kunskapen spridas och komma till användning i flera organisationer, och på så sätt öka deras innovationsförmåga.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Glesbygdens innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO - hur tas den bäst tillvara? Region Västerbotten 1 999 000 kr Pågående 2017-02555
  Organisering och Strategi för Innovation: Ramverk för Innovationsarbete i Styrelser KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2 000 000 kr Avslutat 2017-02613
  Utveckla innovationsförmåga i det framväxande ekosystemet kring självkörande fordon CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 970 000 kr Pågående 2017-02632
  Den tvåhänta förvaltningen: medarbetardriven innovation i SDF Västra Göteborg Göteborgs Kommun 1 690 319 kr Avslutat 2017-02610
  Innovationsdriven vård och omsorg för multisjuka äldre Linköpings universitet 1 803 000 kr Pågående 2017-02562
  Ge plats för innovation! - Leda innovation i aktivitetsbaserade kontor och i moderna arbetssätt STIFTELSEN IMIT 2 005 103 kr Pågående 2017-02617
  Ökad innovationsförmåga genom effektiv utveckling av integrerade lösningar CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 000 000 kr Pågående 2017-02551
  Att utveckla ledarskap för ökad innovationsförmåga: en randomiserad kontrollstudie inom primärvården Hälsohögskolan i Jönköping AB 1 838 324 kr Pågående 2017-02626
  Adaptivt ledarskap för ökad innovationsförmåga - org. förutsättningar för självorganiserade team CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 985 000 kr Pågående 2017-02611
  Design thinking som ansats för att bygga innovationsförmåga CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 910 040 kr Pågående 2017-02572

  Diarienummer 2016-05356

  Statistik för sidan