Innovationer för ett hållbart samhälle:

Innovationer för en klimatneutral framtid

Stängde 11 juni 2019

I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt som på ett banbrytande och gränsöverskridande sätt ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Projekten ska utveckla kunskap och kompetens som kan bidra till stor samhällsnytta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Kreativa och banbrytande idéer kring hur vi kan nå ett klimatneutralt samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till offentliga organisationer, företag, ideella organisationer och forskningsorganisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidragsbelopp är satt till 6,5 miljoner kronor. Stödnivån är max 100 procent.

Viktiga datum

Den 11 april bjuder Vinnova in till ett informationsmöte. Efter mötet kommer det finnas möjlighet att mingla med andra deltagare samt träffa teamet på Vinnova. Informationsmötet kommer även att webbsändas på eventets kalendersida. 

 • Vilka projekt kan få finansiering?

  Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer kräva utveckling inom en mängd områden med såväl indirekt som direkt påverkan på klimatet. Här är några exempel på vilka frågeställningar som adresserar utlysningens övergripande målsättning:  


  Miljö  

  • Policy- och beteendefrågor som främjar omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi, i dessa frågor inkluderas även regelverk, styrmedel, affärsmodeller, incitamentsstrukturer och konsumtionsbeteenden.  
  • Hur bank- finans- och försäkringsbranschen kan stödja övergången till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. För att möjliggöra och accelerera förändringen inom dessa områden krävs nya sätt att bedöma, värdera och hantera risker och möjligheter.   
    

  Transport 

  • I en Europa-jämförelse rankas det svenska järnvägssystemets tillförlitlighet lågt. Hur kan dess kvalitets- och störningsbrister förebyggas? 
  • De förbättringsåtgärder som gjorts på senare år inom kollektivtrafiken har i många fall lett till kraftigt ökade kostnader som inte motsvaras av intäktsökningar. Vad kan göras för att bryta utvecklingen av kollektivtrafikens skenande kostnader som är ohållbart på sikt? 
    

  Hållbara städer

  • Hur kan bostäder och stadsmiljöer göras hållbara utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv samtidigt som dess klimatavtryck minskas radikalt? För att nå hit behövs nya gröna affärsmodeller som bidrar till en omställning till klimatneutrala och inkluderande städer.
  • Hur kan universell utformning integreras i tidiga skeden av stadsutvecklingsprocessen, för att bidra till att skapa inkluderande, trygga och klimatneutrala städer?  

  Läs mer om tidigare beviljade projekt

  Vill du veta mer om projekt som fått finansiering tidigare? Läs sammanfattningar om beviljade projekt i vår projektdatabas.

  Så här ansökar ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Johan Stenberg

  Utlysningsansvarig (Miljö)

  08-473 32 23

  Per Norman

  Transport

  08-473 31 73

  Gustav Malm

  Hållbara städer

  08-473 30 20

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Etablera offentlig upphandling som ett klimatpolitiskt styrmedel IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 4 575 000 kr Pågående 2019-03126
  Stadsodling för resilienta och hållbar livsmedelsproduktion i urban miljö IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 4 390 367 kr Pågående 2019-03178
  Hållbarhet blir standard STOCKHOLMS KOMMUN 6 493 500 kr Pågående 2019-03222
  C1Bio - Kolfixering genom grön kemi för en C1-baserad bioekonomi KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 500 000 kr Pågående 2019-03174
  Innovativa samverkansformer och affärsmodeller för klimatneutrala godstransportsystem Linköpings universitet 3 311 849 kr Pågående 2019-03180
  Minskad fossil energianvändning vid godstransporter genom bruk av energieffektiva transportslag såsom järnväg TFK-TransportForsK AB 960 000 kr Pågående 2019-03199
  AID-CBM - Finansiell riskvärdering för cirkulära affärsmodeller m h a AI RISE Research Institutes of Sweden AB 4 260 720 kr Pågående 2019-03166
  På väg mot ett klimatneutralt långväga resande 2045 - teknik, resmönster, höghöjdseffekter KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 500 000 kr Pågående 2019-03233
  Hållbar distribution i e-handeln: Hur kan klimatsmarta leveransalternativ underlättas? Linköpings universitet 3 373 659 kr Pågående 2019-03197
  ESG som en nyckel för att förbättra hur finanssektorn påverkar planetära trösklar och systemisk klimatrisk KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN KVA 5 527 741 kr Pågående 2019-03128
  Statistik för sidan Diarienummer 2019-00827