Innovation för miljö och transport:

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport - 2017

Stängde 2 mars 2017

Med den här utlysningen vill vi bidra till att skapa nya lösningar inom miljö- och transportområdet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utvecklings- och forskningsprojekt som bidrar till att förnya svenskt näringsliv och samhälle samt stärker aktörers förmåga att möta transport- och miljöpolitiska utmaningar.

Vem kan söka?

Juridiska personer som är verksamma inom miljö- eller transportområdet. Minst en av projektparterna måste vara en forskningsorganisation.

Hur mycket kan ni söka?

Budget för hela erbjudandet är 50 miljoner kronor. Med detta vill vi finansiera 15-20 projekt.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet omfattar två separata ämnesområden: miljö och transport. 

  Projekten ska se bortom dagens systemlösningar och utan inte vara begrönsade av rådande lagstiftning och regelverk. Projekten ska ha ambitionen att förändra dagens affärsmodeller samt människors konsumtions- och resvanor.  

  Projektförslag som berör ämnesområdet miljö ska angripa ett eller flera av följande miljömål:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft  
  • Bara naturlig försurning  
  • Giftfri miljö  
  • Ingen övergödning  
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård  Levande skogar  
  • Storslagen fjällmiljö  
  • God bebyggd miljö  
  • Ett rikt växt- och djurliv 

  Projektförslag som berör ämnesområdet transport ska angripa hur man når en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

  I detta erbjudande finansierar vi inte projekt som handlar om fordonsutveckling och energieffektivisering, som kan finansieras av andra program och myndigheter.

  Så här ansöker ni

  Årets utlysning genomförs i två steg.

  Steg 1: Skissförfarande. Av de inkomna skisserna väljs ett antal projekt ut som sedan ombeds skicka in en fullständig ansökan.

  Steg 2: Endast de som gick vidare från steg 1 får lämna in en fullständig ansökan.

  Ladda ned bilagor

  Här kan du ladda ner de bilagor som du behöver bifoga i ansökan, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04968