Innovationer inom miljö och transport

Med utlysningen finansierade vi projekt som har potential att skapa nya innovativa lösningar med relevans för Sveriges miljömål eller transportpolitiska mål.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 3 mars 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport - 2016

Stängde 3 mars 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport - 2016

Senast uppdaterad 29 november 2016

Diarienummer 2015-06858

Statistik för sidan