Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbetsprojekt Europa-Kina inom hållbar mobilitet

Vill du bidra till utvecklingen inom hållbar urban mobilitet? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i det europeisk-kinesiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European. Utlysningen sker i samverkan mellan Drive Sweden, Energimyndigheten, Viable Cities och Vinnova.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Tvärsektoriella projekt som fokuserar på hållbar citylogistik och/eller klimatneutral mobilitet där transnationellt samarbete skapar mervärde

Vem kan söka?

Aktörer som kan bidra till lösningar inom de två temaområdena. Projektkonsortier ska bestå av två sökande från två länder samt 2-3 kinesiska partners. Minst en aktör ska vara en stad.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget riktad till svenska aktörer är 9 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eric Wallgren

  Drive Sweden/Vinnova

  +46 8 473 30 96

  Patrik Rydén

  Viable Cities

  +46 73 399 86 19

  Emina Pasic

  Nationell kontaktperson för utlysningen, Energimyndigheten

  +46 16 544 21 89

  Diarienummer 2022-00328

  Statistik för sidan