Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd inom området Transportekonomi

Erbjudande för att söka finansiering till forskning som ökar kunskapen om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar och föränderlig värld. Medel beviljas inom forskningsprogrammet Transportekonomi, som drivs av Vinnova tillsammans med Energimyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forskning på två områden inom transportekonomi: policyanalys samt framtidens metoder och modeller för prognos och samhällsekonomisk analys. Medel kan sökas för doktorander.

Vem kan söka?

Disputerade forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Även forskare vid företag och organisationer med forskningsanknytning kan vara en del av en ansökan

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen maxgräns för det belopp som kan sökas. Medel kan sökas för minst 1 år och högst 3 år.

Viktiga datum

 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Per Norman

  Vinnovas kontaktperson

  +46 8 473 31 73

  Diarienummer 2022-00688

  Statistik för sidan