Inkubationsstöd - Excellens:

Inkubationsstöd - Excellens 2015

Stängde 28 april 2015

Med det här erbjudandet gav vi högkvalitativa inkubatorer möjlighet att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Kostnader för att stödja affärsutvecklingen av bolagsprojekt och bolag i en inkubator.

treklover2

Vem kan söka?

Inkubatorer som uppfyller SISP's definition och inte ger vinstutdelning till sina ägare.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Högst 2 miljoner kronor. Vi finansierar högst en tredjedel av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • 27 mar 2015
  Öppnar för ansökan kl 13:00
  27 mar 2015 kl 13:00
 • 28 apr 2015
  Ansök senast kl 14:00
  28 apr 2015 kl 14:00
 • 15 okt 2015
  Beslut meddelas
  15 okt 2015
 • 1 jan 2016
  Projekt får starta
  1 jan 2016
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi främst finansiera det stöd som en inkubator ger till nya kunskapsintensiva tillväxtföretag. Med kunskapsintensiva tillväxtföretag menas företag som har potential att bli internationellt framgångsrika genom:

  • unik kunskap som ger ett tidsförsprång på marknaden
  • ett erbjudande med nyhetsvärde inom den marknad man vänder sig till
  • skalbar affärsmodell som kan ge internationell tillväxt.

  Företaget ska heller inte vara etablerat på marknaden när de antas till inkubatorn.

  De kostnader som vi beviljar finansiering för är

  • inkubatorns arbete att utveckla företag i inkubatorn, till exempel affärsutveckling, rekrytering och nätverk.
  • externa experttjänster som inkubatorn bedömer behövs för att utveckla företagen, till exempel inom juridik, patent, design eller kommunikation
  • eventuella lokaler såsom kontorsplats eller tillgång till labbmiljö.

  Även kostnader som inte är direkt kopplade till ett enskilt företag kan finansieras. Kostnaderna ska vara kopplade till inkubatorns administration av företagens stöd. Vi finansierar främst kostnader för att

  • utvärdera vilka företag och projekt som har potential att bli kunskapsintensiva tillväxtföretag och som därför ska tas in i inkubatorn
  • rapportera till Vinnova.

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till etablerade inkubatorer som har ett offentligt uppdrag och som inte delar ut vinst till sina ägare. Med etablerad inkubator menas en inkubator som har minst två års dokumenterad verksamhet. Verksamheten ska uppfylla Swedish Incubators & Science Parks (SISP) definition av inkubatorer:

  "En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice."

  Inkubatorer som beviljats excellensmedel på fyra år (2016-2019) kan inte söka finanisering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Sahlgrenska Science Parks inkubator 2016-2019 SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB 9 600 000 kr Pågående 2015-03040
  Ideon Innovation LUND BUSINESS INCUBATOR AB 16 000 000 kr Pågående 2015-03037
  Inkubatorn - Science Park Jönköping Science Park Jönköping AB 10 000 000 kr Pågående 2015-03032
  Uminova Innovations Tillväxtinkubator- TINK Uminova Innovation AB 16 000 000 kr Pågående 2015-03029
  Blekinge Business Incubator - TOP 10 Blekinge Business Incubator AB 3 956 400 kr Avslutat 2015-03012
  STING Stockholm Innovation & Growth AB 16 000 000 kr Pågående 2015-02593
  GU Ventures GU VENTURES AB 4 000 000 kr Avslutat 2015-03068
  Inkubationsstöd - Excellens 2015 Inkubatorn i Borås INKUBATORN I BORÅS AB 2 400 000 kr Avslutat 2015-03061
  Gothia Innovation AB (GSP Inkubator) GOTHIA INNOVATION AB 12 000 000 kr Pågående 2015-03060
  Inkubationsstöd - Excellens - Inkubera i Örebro AB Inkubera i Örebro AB 4 000 000 kr Avslutat 2015-03057
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-00078