Inkubationsstöd - Erfarenhetsutbyte:

Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Stängde 22 oktober 2015

Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Testa om erbjudandet passar ert projekt

1. Är ni minst två aktörer som söker tillsammans, varav en offentlig aktör?

2. Är alla projektparter juridiska personer?

3. Har ni möjlighet att medfinansiera projektbudgeten med minst 50 procent?

4. Vill ni samarbeta med nya aktörer från olika sektorer? (t.ex. civilsamhället, företag, akademi, offentlig sektor)

5. Har ni ambitionen att öppna upp er verksamhet och bjuda in nya aktörer och medborgare för att arbeta med någon av de 4 utmaningarna kopplade till segregation?

6. Vet ni redan nu vilken/vilka lösningar som ska utvecklas och testas i projektet?

7. Är projektet av förstudie-/forskningskaraktär?

Testa om erbjudandet passar ert projekt

Är ni en juridisk person?

Kommer projektet utveckla och testa smarta och skalbara lösningar (varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt) som genom nya sociala angreppssätt möter ett konkret socialt behov/problem?

Är er lösning nyskapande eller väsentligt bättre än redan befintliga lösningar?

Är en tydlig kund, mottagare eller användare i behov av en ny lösning identifierad och redo att involveras på ett aktivt sätt i att utveckla lösningen?

Är relevanta samarbetspartners identifierade och redo att involveras i att genomföra projektet?

Kommer ni att kunna utveckla och testa lösningen i en användarrelevant miljö inom projektperioden?

Har ert team och involverade aktörer förmåga, kompetens, engagemang och inflytande att tillsammans med relevanta samarbetspartners nå innovationens fulla potential?

Har ni identifierat en rimlig och trovärdig metod, plan och budget som möjliggör utveckling och test av en social innovation?

Har ni som ambition att utveckla skalbara och hållbara samarbets- och finansieringsmodeller så att lösningen sprids och kommer till användning nationellt och internationellt?

Viktiga datum

 • 14 sep 2015
  Öppnar för ansökan
  14 sep 2015
 • 22 okt 2015
  Ansök senast kl 14:00
  22 okt 2015 kl 14:00
 • 12 nov 2015
  Beslut meddelas
  12 nov 2015
 • 1 jan 2016
  Projekt får starta
  1 jan 2016
 • Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Åkroken Business Incubator - Västernorrlands regionala inkubator Åkroken Science Park AB 100 000 kr Avslutat 2015-06386
  Ansökan om Erfarenhetsutbyte Inkubatorer ENTREPRENÖRSARENAN BOHUSLÄN IDEELL FÖRENING 100 000 kr Avslutat 2015-06381
  Erfarenhetsutbyte Inkubatorer HELSINGBORGS KOMMUN 100 000 kr Pågående 2015-06234
  Movexum - Gävleborg Lean Startup Inkubator MOVEXUM AB 100 000 kr Avslutat 2015-06178
  Erfarenhetsutbyte Inkubatorer Innovatum AB 100 000 kr Avslutat 2015-06392
  Erfarenhetsutbyte Inkubatorer Föreningen Framtidens Företag 100 000 kr Avslutat 2015-06393
  Lund Life Science Incubator LUND LIFE SCIENCE INCUBATOR AB 100 000 kr Avslutat 2015-06391
  Erfarenhetsutbyte för inkubatorer - KI Innovations AB Karolinska Institutet Innovations AB 100 000 kr Avslutat 2015-06390
  Brewhouse Inkubator BREW HOUSE GÖTEBORG 100 000 kr Pågående 2015-06387
  Erfarenhetsutbyte inkubatorer ATRINOVA AFFÄRSUTVECKLING AB 100 000 kr Avslutat 2015-06379
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-04662