Inkubationsstöd - Erfarenhetsutbyte:

Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Stängde 22 oktober 2015

Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Testa om erbjudandet passar ert projekt

1. Är ni minst två aktörer som söker tillsammans, varav en offentlig aktör?

2. Är alla projektparter juridiska personer?

3. Har ni möjlighet att medfinansiera projektbudgeten med minst 50 procent?

4. Vill ni samarbeta med nya aktörer från olika sektorer? (t.ex. civilsamhället, företag, akademi, offentlig sektor)

5. Har ni ambitionen att öppna upp er verksamhet och bjuda in nya aktörer och medborgare för att arbeta med någon av de 4 utmaningarna kopplade till segregation?

6. Vet ni redan nu vilken/vilka lösningar som ska utvecklas och testas i projektet?

7. Är projektet av förstudie-/forskningskaraktär?

Testa om erbjudandet passar ert projekt

Är ni en juridisk person?

Kommer projektet utveckla och testa smarta och skalbara lösningar (varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt) som genom nya sociala angreppssätt möter ett konkret socialt behov/problem?

Är er lösning nyskapande eller väsentligt bättre än redan befintliga lösningar?

Är en tydlig kund, mottagare eller användare i behov av en ny lösning identifierad och redo att involveras på ett aktivt sätt i att utveckla lösningen?

Är relevanta samarbetspartners identifierade och redo att involveras i att genomföra projektet?

Kommer ni att kunna utveckla och testa lösningen i en användarrelevant miljö inom projektperioden?

Har ert team och involverade aktörer förmåga, kompetens, engagemang och inflytande att tillsammans med relevanta samarbetspartners nå innovationens fulla potential?

Har ni identifierat en rimlig och trovärdig metod, plan och budget som möjliggör utveckling och test av en social innovation?

Har ni som ambition att utveckla skalbara och hållbara samarbets- och finansieringsmodeller så att lösningen sprids och kommer till användning nationellt och internationellt?

Viktiga datum

 • Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Erfa Vinnova Stiftelsen Inova i Wermland 50 000 kr Avslutat 2015-06157
  Erfarenhetsutbyte Inkubatorer Föreningen Framtidens Företag 100 000 kr Avslutat 2015-06393
  Lund Life Science Incubator LUND LIFE SCIENCE INCUBATOR AB 100 000 kr Avslutat 2015-06391
  Erfarenhetsutbyte för inkubatorer - KI Innovations AB Karolinska Institutet Innovations AB 100 000 kr Avslutat 2015-06390
  Brewhouse Inkubator BREW HOUSE GÖTEBORG 100 000 kr Pågående 2015-06387
  Erfarenhetsutbyte inkubatorer ATRINOVA AFFÄRSUTVECKLING AB 100 000 kr Avslutat 2015-06379
  Erfa Kalmar Science Park Incubator Kalmar Science Park AB 100 000 kr Avslutat 2015-06376
  Science Park Gotland SCIENCE PARK GOTLAND 100 000 kr Avslutat 2015-06374
  Teknikdalens Företagsinkubator Stiftelsen Teknikdalen 100 000 kr Avslutat 2015-06365
  Erfarenhetsutbyte för Stockholms universitets inkubator STOCKHOLMS UNIVERSITET INKUBATOR AB 100 000 kr Avslutat 2015-06124
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-04662