Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Testa om erbjudandet passar ert projekt

1. Är ni minst två aktörer som söker tillsammans, varav en offentlig aktör?

2. Är alla projektparter juridiska personer?

3. Har ni möjlighet att medfinansiera projektbudgeten med minst 50 procent?

4. Vill ni samarbeta med nya aktörer från olika sektorer? (t.ex. civilsamhället, företag, akademi, offentlig sektor)

5. Har ni ambitionen att öppna upp er verksamhet och bjuda in nya aktörer och medborgare för att arbeta med någon av de 4 utmaningarna kopplade till segregation?

6. Vet ni redan nu vilken/vilka lösningar som ska utvecklas och testas i projektet?

7. Är projektet av förstudie-/forskningskaraktär?

Testa om erbjudandet passar ert projekt

Är ni en juridisk person?

Kommer projektet utveckla och testa smarta och skalbara lösningar (varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt) som genom nya sociala angreppssätt möter ett konkret socialt behov/problem?

Är er lösning nyskapande eller väsentligt bättre än redan befintliga lösningar?

Är en tydlig kund, mottagare eller användare i behov av en ny lösning identifierad och redo att involveras på ett aktivt sätt i att utveckla lösningen?

Är relevanta samarbetspartners identifierade och redo att involveras i att genomföra projektet?

Kommer ni att kunna utveckla och testa lösningen i en användarrelevant miljö inom projektperioden?

Har ert team och involverade aktörer förmåga, kompetens, engagemang och inflytande att tillsammans med relevanta samarbetspartners nå innovationens fulla potential?

Har ni identifierat en rimlig och trovärdig metod, plan och budget som möjliggör utveckling och test av en social innovation?

Har ni som ambition att utveckla skalbara och hållbara samarbets- och finansieringsmodeller så att lösningen sprids och kommer till användning nationellt och internationellt?

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2015-04662

  Statistik för sidan