Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien:

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention 2013

Stängde 29 april 2013

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention 2013

Viktiga datum

  • Påbörja ansökan i god tid

    Statistik för sidan Diarienummer 2013-00242