Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien:

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Stängde 16 januari 2017

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Bakteriers sialinsyrametabolism innehåller möjliga kandidater för utveckling av nya antibakteriella läkemedel VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING 5 300 000 kr Pågående 2017-00180
  Strategier mot antibiotikaresistenta Mycobacterium tuberculosis och bakterier från gruppen ESKAPE Karolinska Institutet 4 420 000 kr Pågående 2017-00103
  Improved, affordable single strain whole cell-B subunit oral cholera vaccine Göteborgs Universitet 5 950 000 kr Pågående 2017-00250
  DEVELOPING BONE ACTIVE MOLECULE FUNCTIONALIZED BIOMATERIALS FOR PREVENTION/TREATMENT OF OSTEOPOROTIC FRACTURES Lunds universitet 4 950 000 kr Pågående 2017-00269
  Boost to Brittle Bones (BOOST2B) Karolinska Institutet 4 550 000 kr Pågående 2017-00243
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04046