Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien:

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Stängde 16 januari 2017

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Boost to Brittle Bones (BOOST2B) Karolinska Institutet 4 550 000 kr Pågående 2017-00243
  Strategier mot antibiotikaresistenta Mycobacterium tuberculosis och bakterier från gruppen ESKAPE Karolinska Institutet 4 420 000 kr Pågående 2017-00103
  DEVELOPING BONE ACTIVE MOLECULE FUNCTIONALIZED BIOMATERIALS FOR PREVENTION/TREATMENT OF OSTEOPOROTIC FRACTURES Lunds universitet 4 950 000 kr Pågående 2017-00269
  Improved, affordable single strain whole cell-B subunit oral cholera vaccine Göteborgs Universitet 5 950 000 kr Pågående 2017-00250
  Bakteriers sialinsyrametabolism innehåller möjliga kandidater för utveckling av nya antibakteriella läkemedel VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING 5 300 000 kr Pågående 2017-00180