Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien

En satsning för ökat samarbete mellan Indien och Sverige inom innovation och forskning. Ansökan är öppen för både industrin och forskare från både privat och offentlig sektor.

Tidigare ansökningstillfällen

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020
Stängde 16 januari 2017

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Senast uppdaterad 5 maj 2022

Diarienummer 2013-00194

Statistik för sidan