Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien

En satsning för ökat samarbete mellan Indien och Sverige inom innovation och forskning. Ansökan är öppen för både industrin och forskare från både privat och offentlig sektor.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 16 januari 2017

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Stängde 16 januari 2017

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Stängd
Stängde 29 april 2013

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention 2013

Stängde 29 april 2013

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention 2013

Senast uppdaterad 16 september 2016

Diarienummer 2013-00194

Statistik för sidan