Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt:

Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv

Stängde 15 september 2017

Med det här erbjudandet vill vi öka kunskapen om samband mellan immateriella tillgångar, innovation och värdeskapande i Sverige, med särskilt fokus på digitaliseringens betydelse. Ett viktigt mål är att skapa mer faktabaserade diskussions- och beslutsunderlag för policyaktörer. Genom forskningen ska företag, organisationer och professionela inom immaterialrättsområdet få vägledning i att hantera immaterialla tillgångar.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forskning om samband mellan företags och andra organisationers hantering av immateriella tillgångar, innovation och värdeskapande på samhällsnivå

treklover2

Vem kan söka?

Sökande koordinator ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut. Övriga parter kan vara svenska eller utländska aktörer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

1-4 miljoner kronor per projekt. Utlysningens totala budget är cirka 6 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Läs utlysningstexten

  I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Björn Skarp

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 49

  Fredrik Engdahl

  Kontaktperson PRV

  46 8 782 25 67

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Sambanden mellan Immateriella tillgångar, digitalisering, innovationer, tillväxt och värdeskapande STIFTELSEN IMIT 3 736 700 kr Pågående 2017-04469
  Strategiska överväganden rörande varumärken, patent och designskydd: Invändningsförfaranden i PBR, 1977-2016 Uppsala universitet 1 280 401 kr Pågående 2017-04473
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05333