Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt:

Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv

Stängde 15 september 2017

Med det här erbjudandet vill vi öka kunskapen om samband mellan immateriella tillgångar, innovation och värdeskapande i Sverige, med särskilt fokus på digitaliseringens betydelse. Ett viktigt mål är att skapa mer faktabaserade diskussions- och beslutsunderlag för policyaktörer. Genom forskningen ska företag, organisationer och professionela inom immaterialrättsområdet få vägledning i att hantera immaterialla tillgångar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forskning om samband mellan företags och andra organisationers hantering av immateriella tillgångar, innovation och värdeskapande på samhällsnivå

Vem kan söka?

Sökande koordinator ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut. Övriga parter kan vara svenska eller utländska aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

1-4 miljoner kronor per projekt. Utlysningens totala budget är cirka 6 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Läs utlysningstexten

  I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Björn Skarp

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 49

  Fredrik Engdahl

  Kontaktperson PRV

  46 8 782 25 67

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Strategiska överväganden rörande varumärken, patent och designskydd: Invändningsförfaranden i PBR, 1977-2016 Uppsala universitet 1 280 401 kr Pågående 2017-04473
  Sambanden mellan Immateriella tillgångar, digitalisering, innovationer, tillväxt och värdeskapande STIFTELSEN IMIT 3 736 700 kr Pågående 2017-04469

  Diarienummer 2016-05333

  Statistik för sidan