Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt

Här nedan listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 september 2017

Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv

Stängde 15 september 2017

Erbjudandet ska öka kunskapen om samband mellan immateriella tillgångar, innovation och värdeskapande i Sverige.

Stängd
Stängde 18 oktober 2016

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Stängde 18 oktober 2016

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Senast uppdaterad 29 november 2019

Diarienummer 2016-03279

Statistik för sidan