IMI - Innovative Medicines Initiative:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 13

Stängde 28 februari 2018

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Områden som är aktuella för finansiering är projekt som berör bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar.

Vem kan söka?

Akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar kan söka finansiering.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 223 miljoner euro.

Viktiga datum

  • Diarienummer 2018-00023

    Statistik för sidan