IMI - Innovative Medicines Initiative:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 13

Stängde 28 februari 2018

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Områden som är aktuella för finansiering är projekt som berör bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar.

treklover2

Vem kan söka?

Akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar kan söka finansiering.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 223 miljoner euro.

Viktiga datum

 • 30 nov 2017
  Öppnar för ansökan
  30 nov 2017
 • 28 feb 2018
  Ansök senast
  28 feb 2018
 • Statistik för sidan Diarienummer 2018-00023