IMI - Innovative Medicines Initiative:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 16

Stängde 24 oktober 2018

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat tuberkulos, mykobakterier, gepotidacin och inkapsling av antibiotika i nanopartiklar. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som berör bland annat tuberkulos, mykobakterier, gepotidacin och inkapsling av antibiotika i nanopartiklar

treklover2

Vem kan söka?

Akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar kan söka finansiering. 

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen är 47 miljoner euro. 

Viktiga datum

  • Statistik för sidan Diarienummer 2018-03121