IMI - Innovative Medicines Initiative:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 15

Stängde 24 oktober 2018

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat patientcentrerad medicin, immunbiologi, digitalisering och antibiotika. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som berör bland annat patientcentrerad medicin, immunbiologi, digitalisering och antibiotika

treklover2

Vem kan söka?

Akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar kan söka finansiering.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen är 172 miljoner euro. 

Viktiga datum

 • 18 jul 2018
  Öppnar för ansökan
  18 jul 2018
 • 24 okt 2018
  Ansök senast
  24 okt 2018
 • Statistik för sidan Diarienummer 2018-03117