IMI - Innovative Medicines Initiative:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 23

Stängde 29 september 2020

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat, kliniska försöks data, monoklonala antikroppar och vaccin mot AMR, neurodegenerativa sjukdomar, behandling av solida tumörer genom AI, diagnos av sällsynta sjukdomar mm.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Områden som är aktuella för finansiering är projekt som berör bl.a. AMR, cancer, sällsynta sjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar.

Vem kan söka?

Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 94 miljoner euro.

Viktiga datum

  • Länkar

    Diarienummer 2020-02872

    Statistik för sidan