IMI - Innovative Medicines Initiative:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 17

Stängde 25 april 2019

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat fetma, typ1 diabetes, chemogenomics, miljöeffekter av läkemedel. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som berör bland annat fetma, typ1 diabetes, chemogenomics eller miljöeffekter av läkemedel.

Vem kan söka?

Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 40 786 000 euro.

Viktiga datum

 • Länkar

  När ni skickat in ansökan

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att ni skickat in er ansökan.

  Efter stängningsdatum kan ni inte registrera några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Diarienummer 2019-00832

  Statistik för sidan