IMI - Innovative Medicines Initiative:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 17

Stängde 25 april 2019

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat fetma, typ1 diabetes, chemogenomics, miljöeffekter av läkemedel. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som berör bland annat fetma, typ1 diabetes, chemogenomics eller miljöeffekter av läkemedel.

Vem kan söka?

Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 40 786 000 euro.

Viktiga datum

  • Länkar

    Diarienummer 2019-00832

    Statistik för sidan