IMI - Innovative Medicines Initiative

Här listas aktuella ansökningsomgångar inom utlysningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 18 december 2018

IMI2 Call 14 - Research and Innovation action

Stängde 18 december 2018

Finansierar forskning- och innovationsprojekt kring fyra områden: autoimmuna sjukdomar, bilddiagnostik, maskininlärning och digitala kliniska prövningar.

Stängd
Stängde 24 oktober 2018

Innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 15

Stängde 24 oktober 2018

För innovationsprojekt inom forskning kring t.ex. patientcentrerad medicin, immunbiologi, digitalisering och antibiotika.

Stängd
Stängde 24 oktober 2018

Innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 16

Stängde 24 oktober 2018

För innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat tuberkulos, mykobakterier, gepotidacin och inkapsling av antibiotika i nanopartiklar.

Stängd
Stängde 28 februari 2018

IMI 2 Call 13: Finansiering inom medicinsk forskning

Stängde 28 februari 2018

Finansiering av innovationsprojekt som berör bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar.

Senast uppdaterad 9 oktober 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2018-00022