IMI - Innovative Medicines Initiative

Här listas aktuella ansökningsomgångar inom utlysningen.

Öppna ansökningstillfällen

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 19

Stänger om 5 veckor

Finansiering av innovationsprojekt som syftar till att stödja ytterligare forskningsaktiviteter för befintliga framgångsrika IMI-konsortier och bygga på resultaten från tidigare projekt.

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 18

Stänger om 5 veckor

För innovationsprojekt som arbetar utifrån forskning kring bland annat, digital patologi och utvecklingen av verktyg för artificiell intelligens, observatorier för hälsoutvärderingar, integrerat digital hälsoinformation.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 25 april 2019

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 17

Stängde 25 april 2019

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat fetma, typ1 diabetes, Chemogenomics, miljöeffekter av läkemedel. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Stängd
Stängde 18 december 2018

IMI2 Call 14 - Research and Innovation action

Stängde 18 december 2018

Finansierar forskning- och innovationsprojekt kring fyra områden: autoimmuna sjukdomar, bilddiagnostik, maskininlärning och digitala kliniska prövningar.

Stängd
Stängde 24 oktober 2018

Innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 15

Stängde 24 oktober 2018

För innovationsprojekt inom forskning kring t.ex. patientcentrerad medicin, immunbiologi, digitalisering och antibiotika.

Stängd
Stängde 24 oktober 2018

Innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 16

Stängde 24 oktober 2018

För innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat tuberkulos, mykobakterier, gepotidacin och inkapsling av antibiotika i nanopartiklar.

Stängd
Stängde 28 februari 2018

IMI 2 Call 13: Finansiering inom medicinsk forskning

Stängde 28 februari 2018

Finansiering av innovationsprojekt som berör bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar.

Senast uppdaterad 28 juni 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2018-00022