IMI - Innovative Medicines Initiative

Här listas aktuella ansökningsomgångar inom utlysningen.

Öppna ansökningstillfällen

17 dagar kvar
Stänger om 17 dagar

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 20

Stänger om 17 dagar

Vi finansierar innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat, diagnos, personliga behandlingsstrategier för psoriasisartrit, innovationer för att påskynda utveckling och tillverkning av vaccin, innovation och behandling för tuberkulos (UNITE4TB), tumörplastisitet, proton kontra fotonterapi för matstrupscancer, hantering av proteinläkemedelsprodukter.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 31 mars 2020

IMI finansierar innovationer för att stoppa coronaviruset

Stängde 31 mars 2020

EU-initiativet Innovative Medicines Initiative finansierar medicinska innovationer för att stoppa coronaviruset och dess spridning.

Stängd
Stängde 26 september 2019

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 18

Stängde 26 september 2019

För innovationsprojekt som arbetar utifrån forskning kring bland annat, digital patologi och utvecklingen av verktyg för artificiell intelligens, observatorier för hälsoutvärderingar, integrerat digital hälsoinformation.

Stängd
Stängde 26 september 2019

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 19

Stängde 26 september 2019

Finansiering av innovationsprojekt som syftar till att stödja ytterligare forskningsaktiviteter för befintliga framgångsrika IMI-konsortier och bygga på resultaten från tidigare projekt.

Stängd
Stängde 25 april 2019

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 17

Stängde 25 april 2019

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat fetma, typ1 diabetes, Chemogenomics, miljöeffekter av läkemedel. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

Stängd
Stängde 18 december 2018

IMI2 Call 14 - Research and Innovation action

Stängde 18 december 2018

Finansierar forskning- och innovationsprojekt kring fyra områden: autoimmuna sjukdomar, bilddiagnostik, maskininlärning och digitala kliniska prövningar.

Stängd
Stängde 24 oktober 2018

Innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 15

Stängde 24 oktober 2018

För innovationsprojekt inom forskning kring t.ex. patientcentrerad medicin, immunbiologi, digitalisering och antibiotika.

Stängd
Stängde 24 oktober 2018

Innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 16

Stängde 24 oktober 2018

För innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat tuberkulos, mykobakterier, gepotidacin och inkapsling av antibiotika i nanopartiklar.

Stängd
Stängde 28 februari 2018

IMI 2 Call 13: Finansiering inom medicinsk forskning

Stängde 28 februari 2018

Finansiering av innovationsprojekt som berör bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar.

Senast uppdaterad 4 mars 2020

Diarienummer 2018-00022

Statistik för sidan