Deltagande i grafen-projekt initierade genom Flagship ERA-NET JTC2017 och JTC2019:

Tillämpade grafenprojekt initierade genom FLAG ERA Joint Transnational Call 2019

Stängde 19 februari 2019

Detta erbjudande avser finansiering av svenskt deltagande i transnationella projekt initierade genom Flagship ERA-NET Joint Transnational Call 2019 och delområdet ”Graphene – Applied research and innovation”.

Information om innehåll, kriterier och ansökningsförfarande finns på FLAG ERA:s webbplats. Ansök via FLAG ERA:s webbplats och inte till de nationella finansiärerna. I utlysningstextens ”National Annex” framgår vilka behörighetskrav som måste uppfyllas.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Upp till tre år långa projekt inom delområdet ”Graphene – Applied research and innovation”, initierade genom Flagship ERA-NET Joint Transnational Call 2019.

treklover2

Vem kan söka?

Juridiska personer, till exempel forskningsorganisationer eller företag. Aktörsgruppen ska bestå av deltagare från minst tre länder som deltar i utlysningen, alternativt från minst två länder som deltar i utlysningen samt en som själv säkrar sin egen finansiering som partner i Graphene Flagship.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova deltar i delområdet ”Graphene – Applied research and innovation” med upp till 7,5 miljoner kronor. Detta beräknas motsvara 0,5-1,5 miljoner kronors finansiering för svenskt deltagande i två till fyra stycken treåriga projekt.

Viktiga datum

 • 24 nov 2018
  Öppnar för ansökan
  24 nov 2018
 • 19 feb 2019
  Ansök senast
  19 feb 2019
 • Tidplan

  Deadline för ”short proposals”är den 19 februari 2019, CET 17:00. Ansök via erbjudandets webbplats och inte till nationella finansiärer. Endast de short proposals som går vidare efter internationell granskning inbjuds att inkomma med en fullständig ansökan (proposal).

  Läs mer i National Annex

  Den fullständiga utlysningstexten till FLAG-ERA Transnational Call 2019 innefattar ”National Annex”. Här framgår vilka behörighetskrav som måste uppfyllas för att Vinnova och Vetenskapsrådet ska finansiera deltagande i projekt som är initierade genom erbjudandet. Läs mer på FLAG ERA:s webbplats. För frågor angående nationell behörighet är sökande varmt välkomna att kontakta respektive finansiär.

  Eftersom samtliga nationella finansiärer har egna behörighetskrav är det av stor vikt att säkerställa att även övriga tilltänkta projektparter är behöriga genom respektive ”National Annex”.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Kontaktperson på Vinnova

  46 76-209 62 68

  maria.ohman@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-04740