Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet:

FRÖN Utveckling våren 2016

Stängde 1 juni 2016

FRÖN Utveckling våren 2016

Viktiga datum

 • Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 30 52

  Åsa Finth

  Utlysningsadministratör

  46 8 473 31 04

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Redskap till sjukvården för körkortsmedicinska utredningar MOBILITETSCENTER I GÖTEBORG EKONOMISK FÖRENING 755 700 kr Avslutat 2016-03070
  Brukarmedverkan i sociala stödboenden HELSINGBORGS KOMMUN 629 402 kr Avslutat 2016-03047
  Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet Ljusdals kommun 2 115 934 kr Avslutat 2016-03001
  Enklare faderskaps-/föräldraskapsbekräftelse - Utveckling av digitalt arbetssätt Sveriges Kommuner och Landsting 630 000 kr Avslutat 2016-03084
  Personcentrerad Dokumentation och Uppföljning FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG 858 910 kr Avslutat 2016-03075
  Malmö växer - nya modeller för förvaltning av stadsodling MALMÖ KOMMUN 1 126 634 kr Avslutat 2016-03041
  Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Stockholms läns landsting 1 500 000 kr Pågående 2016-02996
  Genetisk diagnostik för familjär hyperkolesterolemi Karolinska Universitetssjukhuset 2 400 000 kr Pågående 2016-02972
  Dekontaminerande tvätteknik RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET I STORGÖTEBORG 225 742 kr Avslutat 2016-02944
  Utveckling av en nationell veterinärmedicinsk databas Statens veterinärmedicinska anstalt 2 067 196 kr Avslutat 2016-03077
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-07006