Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet:

FRÖN Utveckling hösten 2015

Stängde 7 oktober 2015

FRÖN Utveckling hösten 2015

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 30 52

  Åsa Finth

  Utlysningsadministratör

  46 8 473 31 04

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Utveckling av D-Foot, ett eHälsoverktyg för riskgradering och undersökning av foten vid diabetes Sahlgrenska Universitetssjukhuset 375 000 kr Avslutat
  2015-05106
  Delaktig i ögonblicket - ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning Sahlgrenska Universitetssjukhuset 819 000 kr Avslutat
  2015-05863
  Metodutveckling för förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data Statistiska centralbyrån 699 000 kr Avslutat
  2015-05876
  Utveckling av en ny applikation för att stärka återfallsminskande programeffekter bland brottsdömda Kriminalvården 2 573 000 kr Avslutat
  2015-05962
  Utveckling av optimeringsmodell för schemaläggning av parallella operationssalar Danderyds sjukhus AB 1 480 000 kr Avslutat
  2015-05963
  Utveckling av SymBIOs-modellen Akademiska Sjukhuset 0 kr Avslutat
  2015-05983
  Botkyrka YAP - en stödinsats för unga i riskzon Botkyrka kommun 895 413 kr Avslutat
  2015-05858
  Matkasse i hemtjänsten Lidköpings kommun 632 150 kr Avslutat
  2015-05916
  Effektiv insamling och analys av brottsplatsinformation för mängdbrott POLISMYNDIGHETEN 1 174 283 kr Avslutat
  2015-05977
  Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata Statens veterinärmedicinska anstalt 791 427 kr Avslutat
  2015-05945

  Diarienummer 2015-00603

  Statistik för sidan