Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet:

FRÖN planering

Stängde 1 juni 2016

FRÖN Planering våren 2016

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 30 52

  Åsa Finth

  Utlysningsadministratör

  46 8 473 31 04

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Virtuell VA-kompetens i Norr VATTEN OCH AVFALLSKOMPETENS I NORR AB 388 800 kr Avslutat 2016-03076
  Behovskartläggning av och planering för verktyg för personcentrerad rehab-resa FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG 360 000 kr Avslutat 2016-03059
  KUBISK - Kliniskt utbildningsboende (KUB) i Skellefteå kommun Skellefteå kommun 306 864 kr Avslutat 2016-03043
  Innovationsupphandling Arbetsmodell för små och medelstora kommuner SKURUPS KOMMUN 380 000 kr Avslutat 2016-03066
  MOOC:s som verktyg i regional kompetensförsörjning och integration Ronneby kommun 172 000 kr Avslutat 2016-02998
  Öppna upp komplex Problematik Stockholms Stad 243 224 kr Avslutat 2016-02990
  Innovativ sanering i Glasriket Länsstyrelsen i Kronobergs län 557 000 kr Avslutat 2016-03042
  RARA mottagning Karolinska Universitetssjukhuset 519 200 kr Avslutat 2016-02999

  Diarienummer 2015-07005

  Statistik för sidan