Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet:

FRÖN planering

Stängde 1 juni 2016

FRÖN Planering våren 2016

Viktiga datum

 • Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Innovationsupphandling Arbetsmodell för små och medelstora kommuner SKURUPS KOMMUN 380 000 kr Avslutat 2016-03066
  Behovskartläggning av och planering för verktyg för personcentrerad rehab-resa FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG 360 000 kr Avslutat 2016-03059
  MOOC:s som verktyg i regional kompetensförsörjning och integration Ronneby kommun 172 000 kr Avslutat 2016-02998
  RARA mottagning Karolinska Universitetssjukhuset 519 200 kr Avslutat 2016-02999
  Virtuell VA-kompetens i Norr VATTEN OCH AVFALLSKOMPETENS I NORR AB 388 800 kr Avslutat 2016-03076
  Innovativ sanering i Glasriket Länsstyrelsen i Kronobergs län 557 000 kr Pågående 2016-03042
  Öppna upp komplex Problematik Stockholms Stad 243 224 kr Avslutat 2016-02990
  KUBISK - Kliniskt utbildningsboende (KUB) i Skellefteå kommun Skellefteå kommun 306 864 kr Avslutat 2016-03043
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-07005