Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet:

FRÖN Planering hösten 2015

Stängde 7 oktober 2015

FRÖN Planering hösten 2015

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 30 52

  Åsa Finth

  Utlysningsadministratör

  46 8 473 31 04

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Digital Endpoint Adjudication Landstinget i Uppsala län 270 000 kr Avslutat
  2015-05826
  Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG 240 000 kr Avslutat
  2015-05881
  Morgondagens primärvård Västerbottens läns landsting 500 000 kr Avslutat
  2015-05992
  Effektiv utbildning med digitalt modersmålsstöd Lapplands Kommunalförbund 304 000 kr Avslutat
  2015-05925
  Digital Mediebuss ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING 300 000 kr Avslutat
  2015-05931
  Nationellt system för insamling och analys av data för bättre övervakning av sjukdomar på sällskapsdjur och hästar Statens veterinärmedicinska anstalt 498 048 kr Avslutat
  2015-05947
  Verktyg för uppströmsanalys - Planering VA SYD 400 000 kr Avslutat
  2015-05965
  Länskulturskapare Region Uppsala 102 582 kr Avslutat
  2015-05973
  Grön Lots för innovativ utvecklig av Stockholms företagsområden. Stockholm Business Region Development AB 350 000 kr Avslutat
  2015-05994
  Bär och svamp - Växtkraft i skogen Skogsstyrelsen 536 000 kr Avslutat
  2015-05999

  Diarienummer 2015-00090

  Statistik för sidan