Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet:

FRÖN Planering hösten 2015

Stängde 7 oktober 2015

FRÖN Planering hösten 2015

Viktiga datum

 • Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 30 52

  Åsa Finth

  Utlysningsadministratör

  46 8 473 31 04

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Bär och svamp - Växtkraft i skogen Skogsstyrelsen 536 000 kr Avslutat 2015-05999
  Grön Lots för innovativ utvecklig av Stockholms företagsområden. Stockholm Business Region Development AB 350 000 kr Avslutat 2015-05994
  Morgondagens primärvård Västerbottens läns landsting 500 000 kr Avslutat 2015-05992
  Verktyg för uppströmsanalys - Planering VA SYD 400 000 kr Avslutat 2015-05965
  Effektiv utbildning med digitalt modersmålsstöd Lapplands Kommunalförbund 304 000 kr Avslutat 2015-05925
  Digital Endpoint Adjudication Landstinget i Uppsala län 270 000 kr Avslutat 2015-05826
  Nationellt samordnad innovationsupphandling av nya lösningar för positionering av patienter vid strålbehandling Norrlands Universitetssjukhus 500 000 kr Avslutat 2015-06019
  Länskulturskapare Region Uppsala 102 582 kr Avslutat 2015-05973
  Nationellt system för insamling och analys av data för bättre övervakning av sjukdomar på sällskapsdjur och hästar Statens veterinärmedicinska anstalt 498 048 kr Avslutat 2015-05947
  Digital Mediebuss ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING 300 000 kr Avslutat 2015-05931
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-00090