Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

Frön är en satsning för ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Nedan ser du våra olika ansökningstillfällen inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 29 september 2017

För ökad innovation i offentlig verksamhet (Frön)

Stängde 29 september 2017

Uteckla ert utbud av samhällsservice och förbättra er långsiktiga effektivitet.

Stängd
Stängde 1 juni 2016

FRÖN planering

Stängde 1 juni 2016

FRÖN Planering våren 2016

Stängd
Stängde 1 juni 2016

FRÖN Utveckling våren 2016

Stängde 1 juni 2016

FRÖN Utveckling våren 2016

Stängd
Stängde 7 oktober 2015

FRÖN Införande hösten 2015

Stängde 7 oktober 2015

FRÖN Införande hösten 2015

Senast uppdaterad 18 september 2019

Diarienummer 2015-00082

Statistik för sidan