Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fransk-svensk samverkan inom smart mobilitet

Vinnova och Bpifrance öppnar en ansökningsomgång för gemensamma innovationsprojekt inom programmet EUREKA Network Projects, med fokus på att utveckla innovativa produkter och applikationer inom smart mobilitet. Sökande förväntas utveckla färdiga lösningar för produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder som har stark potential för den svenska, franska och/eller internationella marknaden inom mobilitetssektorn.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Företagsdrivna samarbeten inom smart mobilitet, innovationer för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem. Fokus bör vara på hur uppkopplade, delade och automatiserade fordon kan bidra till mer tillgängliga, hållbara och effektiva transportsystem. Vinnova finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter i Sverige som bedrivs i samverkan med företag i Frankrike som i sin tur finansieras genom Bpifrance. Projekten kan pågå upp till 2 år.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till företag i Sverige som vill samverka med företag i Frankrike. Vi uppmuntrar deltagande från andra aktörer i Sverige som universitet, högskola, institut, kommun, testbädd, eller andra relevanta aktörer

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 2,5 miljoner kronor. Företag som söker medel förväntas medfinansiera sina stödberättigade kostnader med minst 50 procent. Maximal stödnivå är beroende av vilken typ av aktiviteter som genomförs inom projektet.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eric Wallgren

  Handläggare Samhällsutveckling

  + 4684733096

  Katarina Duca

  Administrativa frågor

  + 4684733208

  Lars Nybom

  Programledare för Eurostars

  + 4684733123

  Peter Lindberg

  Utlysningsvarig, Nationell projektkoordinator (NPC)

  + 4684733193

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2019-02471

  Statistik för sidan