Från analog till digital:

Från analog till digital 2016

Stängde 27 september 2016

Arbetar ni med mode, mat eller utbildning och har en idé om en digital tjänst som ni vill genomföra? Handlar den om att förverkliga ett innovationsprojekt inom FashionTech, FoodTech eller EdTech?I så fall kan ni söka bidrag i detta erbjudande om finansiering av innovationsprojekt för att främja digitalt möjliggjorda tjänsteinnovationer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan man söka för?

Innovationsprojekt för digitalt möjliggjorda tjänsteinnovationer inom FashionTech, FoodTech och EdTech

treklover1

Vem kan söka?

Aktörer i samverkan, t.ex. svenska företag inom IT/IKT, branschspecifika företag inom de tre utpekade områdena, samt akademi och forsknignsinstitut.

treklover1

Hur mycket kan sökas?

Projekt på max två år, gärna kortare. Medfinansiering stärker ansökan. Utlysningens totala budget är 27 miljoner kronor varav årets budget är 15 miljoner.

Viktiga datum

 • Vad handlar det här erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att stimulera innovationskluster, det vill säga nätverk mellan människor, institutioner och företag med liknande inriktning. Vi finansierar projekt som handlar om att transformera ett analogt hanteringssätt till en digital tjänst. Projekten ska utveckla fungerande prototyper för digitala tjänster inom något av områdena FashionTech, FoodTech eller EdTech.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Har ni en idé om en digital tjänst som ni vill genomföra? Handlar tjänsten om innovation inom FashionTech, FoodTech eller EdTech?

  Målet med ert projekt ska vara att utveckla en fungerande prototyp för en digital tjänsteinnovation inom något av de tre utpekade områdena ovan. Tjänsten ska vara en digital lösning som ersätter en analogt hanterad process.

  Projektet får sträcka sig över maximalt två år men gärna kortare. Vi ser helst att ni är med själva och finansierar delar av projektet. Detta kallas medfinansiering och ökar era chanser när ni ansöker.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Till formuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Frågor?

  Har ni frågor eller funderingar kring utlysningen, kontakta gärna någon av oss.

  Erik Sundström

  Programansvarig

  46 8 473 30 57

  Joanna Franzén

  Handläggare

  46 8 473 30 54

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  46 8 473 30 13

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Dugga Smart A Brilliant Learning Intelligence System STOCKHOLM INSTITUTE OF COMMUNICATION SCIENCE - STICS AB 2 400 000 kr Avslutat 2016-04458
  Belly Balance - digitala tjänster för personer med IBS BELLY BALANCE SVERIGE AB 600 000 kr Avslutat 2016-04448
  Digitalisering av svenska för invandrare (SFI) Invigos AB 2 932 500 kr Avslutat 2016-04442
  360° i gjuteriindustrin - Tusen ögon för effektivt lärande och träning om arbetsmiljö Swerea SWECAST AB 1 672 199 kr Avslutat 2016-04441
  Opusplace B Collaborative AB 1 500 000 kr Avslutat 2016-04435
  3D Fashion Design Simulation Stockholms universitet 2 830 000 kr Pågående 2016-04426
  UTSATT - Rirtual Reality som empatimaskin i jämställdhetsutbildningar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 1 777 328 kr Avslutat 2016-04425
  IoFood SCANBOX THERMOPRODUCTS AKTIEBOLAG 1 154 748 kr Avslutat 2016-04424
  Peppy Webb PEPPY PALS AB 1 800 000 kr Avslutat 2016-04419
  Streamateria GURINGO AB 1 690 000 kr Avslutat 2016-04396
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-07064