Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan:

Kompetensuppbyggnad för doktorander kring industrirelevanta neutron- och synkrotronbaserade analysmetoder – våren 2019

Stängde 20 augusti 2019

Med utlysningen vill vi ge möjlighet för doktorander som är anställda vid lärosäten, forskningsinstitut eller företag att få ökad kunskap om neutron- och synkrotronbaserade tekniker och hur de kan användas för industrirelevanta tillämpningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt på maximalt 12 månader. Projektet ska komplettera ett redan pågående och finansierat doktorandsprojekt.

Vem kan söka?

En konstellation bestående av minst en doktorand med handledare utan kapacitet att själva använda sig av neutron/synkrotron-experiment, som samverkar med expertis inom detta.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 300 000 kronor i bidrag per projektansökan.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Målet med denna utlysning är att öka antalet disputerade som har kunskap om neutron- och synkrotronbaserade tekniker och hur de kan användas inom industrirelevant forskning. Utöver en ökad kompetensbas är en annan förväntad effekt att de nya nätverken inom och mellan lärosäten, institut och företag, bidrar till en stärkt förmåga att nyttiggörande dessa tekniker.

  Projektförslaget ska adressera en industriell tillämpning. Projektets industrirelevans ska styrkas genom ett stödbrev, av ett svenskt företag som inte behöver vara projektpart.

  Projektplanen ska inkludera genomförandet av ett experiment vid MAX IV eller någon internationell storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- eller synkrotronbaserade tekniker.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till doktorander som inte redan har erfarenhet av att använda sig av dessa avancerade analystekniker och experimentmiljöer.

  • Projektförslaget ska bygga på och komplettera ett redan pågående och finansierat doktorandprojekt.

  • Vi avser inte att finansiera projekt som ytterligare stärker en doktorand eller handledare som redan har kapacitet att själva använda sig av dessa avancerade analystekniker och experimentmiljöer.

  • Projektet ska planeras och genomföras i nära samverkan med expertis inom aktuell neutron- eller synkrotronbaserad teknik.

  • Varje enskild doktorand får endast ingå i en projektansökan.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Rebecca Hollertz

  Utlysningsansvarig

  08-473 3076

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  08-473 3179

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Structure of biopolymer modified surfaces in wet state measured with GI-SAXS KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr Pågående 2019-03620
  Strukturella och biomekaniska förändringar i menisken vid ledsjukdomen artros Lunds universitet 300 000 kr Pågående 2019-03612
  Nanostructural characterisitics and changes of cellulose aqueous hydroxide solutions CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 292 000 kr Pågående 2019-03621
  Drug distribution and structure of lipidic nanocapsules (LNCs) intended for drug delivery to the retina RISE Research Institutes of Sweden AB 300 000 kr Pågående 2019-03616
  NEXAFS avslöjar friktion- och slitagereducerande mekanismer hos nya smörjmedel KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr Pågående 2019-03605
  Fysikal-kemiska egenskaper av oxiderad xylan för film applikation CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 192 000 kr Pågående 2019-03607
  In-situ diffraction study on Deformation twinning behaviour in Ni based alloys Aktiebolaget Sandvik Materials Technology 248 000 kr Pågående 2019-03623
  Ortopediska skruvar med inbyggda läkemedel. Utvärdering av gränsskiktet ben mot metall med neutronavbildning Lunds universitet 300 000 kr Pågående 2019-03608
  Kvantifiering av restaustenit i additivt tillverkade stållegeringar med hjälp av synkrotronljus KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 299 000 kr Pågående 2019-03614
  Magnetisk och strukturell karakterisering av magnetiska material för grön energiteknologi Uppsala universitet 300 000 kr Pågående 2019-03604

  Diarienummer 2019-01288

  Statistik för sidan