Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan:

Kompetensuppbyggnad för doktorander kring industrirelevanta neutron- och synkrotronbaserade analysmetoder – våren 2019

Stängde 20 augusti 2019

Med utlysningen vill vi ge möjlighet för doktorander som är anställda vid lärosäten, forskningsinstitut eller företag att få ökad kunskap om neutron- och synkrotronbaserade tekniker och hur de kan användas för industrirelevanta tillämpningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt på maximalt 12 månader. Projektet ska komplettera ett redan pågående och finansierat doktorandsprojekt.

Vem kan söka?

En konstellation bestående av minst en doktorand med handledare utan kapacitet att själva använda sig av neutron/synkrotron-experiment, som samverkar med expertis inom detta.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 300 000 kronor i bidrag per projektansökan.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Målet med denna utlysning är att öka antalet disputerade som har kunskap om neutron- och synkrotronbaserade tekniker och hur de kan användas inom industrirelevant forskning. Utöver en ökad kompetensbas är en annan förväntad effekt att de nya nätverken inom och mellan lärosäten, institut och företag, bidrar till en stärkt förmåga att nyttiggörande dessa tekniker.

  Projektförslaget ska adressera en industriell tillämpning. Projektets industrirelevans ska styrkas genom ett stödbrev, av ett svenskt företag som inte behöver vara projektpart.

  Projektplanen ska inkludera genomförandet av ett experiment vid MAX IV eller någon internationell storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- eller synkrotronbaserade tekniker.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till doktorander som inte redan har erfarenhet av att använda sig av dessa avancerade analystekniker och experimentmiljöer.

  • Projektförslaget ska bygga på och komplettera ett redan pågående och finansierat doktorandprojekt.

  • Vi avser inte att finansiera projekt som ytterligare stärker en doktorand eller handledare som redan har kapacitet att själva använda sig av dessa avancerade analystekniker och experimentmiljöer.

  • Projektet ska planeras och genomföras i nära samverkan med expertis inom aktuell neutron- eller synkrotronbaserad teknik.

  • Varje enskild doktorand får endast ingå i en projektansökan.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Rebecca Hollertz

  Utlysningsansvarig

  08-473 3076

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  08-473 3179

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-01288