Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan

Här listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Öppna ansökningstillfällen

9 veckor kvar
Stänger om 9 veckor

Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur

Stänger om 9 veckor

I det här erbjudandet stödjer vi tre typer av projektinitiativ som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av storskalig forskningsinfrastruktur med avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund. Alla projektförslag ska bygga på ett behov hos minst ett företag och avse verifiering av om neutron- eller fotonbaserade tekniker är lämpliga för att möta företagets utvecklingsbehov. Uppgifterna i erbjudandet fortfarande är preliminära. Den fullständiga utlysningstexten publiceras när erbjudandet öppnar.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 12 oktober 2018

Industriella projekt för neutron- och fotonexperiment 2018

Stängde 12 oktober 2018

För pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de vid MAX IV och ESS i Lund.

Senast uppdaterad 18 december 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2017-04491