Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan

Här listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 12 oktober 2018

Industriella projekt för neutron- och fotonexperiment

Stängde 12 oktober 2018

För pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de vid MAX IV och ESS i Lund.

Senast uppdaterad 16 oktober 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2017-04491