Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskning om finansiella marknader - 2019

Förståelse för finansiella institutioner och marknader är viktig. Vårt finansiella system fungerar som ett blodomlopp för bland annat utveckling och innovation. I det här erbjudandet finansierar Vinnova forskningsprojekt som ökar vår förståelse för finansiella marknader och som bidrar till samhällsnytta.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forskningsprojekt inom programmets samtliga åtta temaområden, som ni hittar under rubriken "Vad handlar erbjudandet om?" längre ner på denna sida. Temat Finansforskning för hållbarhet är nyligen tillagt.

Vem kan söka?

Erbjudandet riktas till svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut i samverkan med privata och offentliga finansmarknadsaktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Bidraget uppgår till maximalt 3 miljoner kronor per projekt. Beviljade projekt ska samfinansieras av privata finansmarknadsaktörer med minst samma belopp som det som är sökt hos Vinnova.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta är den sjunde utlysningen inom programmet Finansmarknadsforskning. Denna utlysning omfattar alla temaområden inom programmet för finansmarknadsforskning.

  Programmets temaområden

  • Makroekonomisk finansmarknadsforskning
  • Mikroekonomisk finansmarknadsforskning
  • Kunskap om kriser och krishantering
  • Kapitalförsörjning för konkurrenskraftigt näringsliv
  • Forskning om branschaktörer
  • Finansiella innovationer
  • Synteser och systemförståelse
  • Finansforskning för hållbarhet (nytt tema)

  Ansökningarna ska vara knutna till något av dessa temaområden. Det är också viktigt att ansökan kan specificera på vilket sätt som privata eller offentliga finansmarknadsaktörer kommer att ha nytta av forskningen. Vi ser gärna att ansökan tar avstamp i en stor utmaning för det finansiella systemet eller för aktörer på de finansiella marknaderna.

  Utlysningen riktas till svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut i samverkan med finansmarknadsaktörer. Bidraget uppgår till maximalt 3 miljoner kronor per projekt. Beviljade projekt ska samfinansieras av privata finansmarknadsaktörer med minst samma belopp som det som är sökt hos Vinnova.

  Vad kan vi finansiera?

  I denna utlysning finansieras forskningsprojekt som innehåller följande kvaliteter:

  • Excellent forskning på internationell nivå
  • Forskning kopplad till och tydligt relevant för en social utmaning eller ett operativt krav
  • Initiativ för att skapa resultat som är utvecklade för användning 
  • Initiativ för att sprida och utnyttja projektresultaten

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Sundström

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 57

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 32

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-02932

  Statistik för sidan