Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Följeforskning i utlysningen Stöd till innovatörer

Vinnova finansierar följeforskning i det nya programmet Stöd till innovatörer. Forskaren (en eller flera) ska följa projekt hos organisationer som arbetar med att stödja innovatörer och uppfinnare utanför akademin. Syftet med följeforskningen är att underlätta för Vinnova att vidareutveckla och förbättra stödet till innovatörer och uppfinnare. Forskningen ska också ta fram kunskap som kan underlätta utvärderingen av programmet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Följeforskning med fokus på organisationer som stödjer innovatörer och uppfinnare att testa och validera idéer på ett tidigt stadium. Fokus ska vara att dokumentera, kartlägga och analysera stödorganisationernas projekt under genomförandet.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till institutioner med forskare som har erfarenhet av följeforskning. God kunskap om innovationssystemet krävs.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 1 000 000 kronor betalas ut i denna utlysning. Finansieringen får användas under perioden november 2017 tom november 2018.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet finansierar vi följeforskning inom programmet Innovatörer som Vinnova genomför på uppdrag från regeringen. Programmet ska utveckla insatser för validering av teknik- och affärskoncept oavsett ursprung.

  Programmet riktar sig till organisationer som kan erbjuda innovatörer och uppfinnare utan akademisk anknytning stöd för att kunna testa och validera sina idéer på ett tidigt stadium.

  Innovatören ska därmed lättare kunna validera sin idé och i ett tidigt skede kunna fatta beslut om vägval. Med programmet Innovatörer vill Vinnova:

  • Öka möjligheten för enskilda innovatörer att validera sina idéer, innovativa teknik- eller affärskoncept i tidig fas
  • Stimulera samverkan mellan olika organisationer – nationellt, regionalt och lokalt

  Varför följeforskning?

  Syftet med följeforskningen är att få bättre kunskap om framgångsfaktorer när det gäller stöd till innovatörer och skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande. Följeforskaren ska följa programmet i dess helhet samt de projekt som ingår i programmet. Fokus ska vara att dokumentera, kartlägga och analysera genomförandet och utvecklingen av projekten.

  Detta erbjudande riktar sig till institutioner med forskare som har erfarenhet av följeforskning.

  Maximalt 1 000 000 kronor kan sökas i denna utlysning. Budgeten skall stå i proportion till projektförslagets omfattning. Projektet kan genomföras av en eller flera personer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Tegnesjö

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 62

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-04725

  Statistik för sidan