Följeforskning i utlysningen Stöd till innovatörer:

Följeforskning i utlysningen Stöd till innovatörer

Stängde 27 oktober 2017

Vinnova finansierar följeforskning i det nya programmet Stöd till innovatörer. Forskaren (en eller flera) ska följa projekt hos organisationer som arbetar med att stödja innovatörer och uppfinnare utanför akademin. Syftet med följeforskningen är att underlätta för Vinnova att vidareutveckla och förbättra stödet till innovatörer och uppfinnare. Forskningen ska också ta fram kunskap som kan underlätta utvärderingen av programmet.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Följeforskning med fokus på organisationer som stödjer innovatörer och uppfinnare att testa och validera idéer på ett tidigt stadium. Fokus ska vara att dokumentera, kartlägga och analysera stödorganisationernas projekt under genomförandet.

treklover2

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till institutioner med forskare som har erfarenhet av följeforskning. God kunskap om innovationssystemet krävs.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt 1 000 000 kronor betalas ut i denna utlysning. Finansieringen får användas under perioden november 2017 tom november 2018.

Viktiga datum

 • 28 sep 2017
  Öppnar för ansökan
  28 sep 2017
 • 27 okt 2017
  Ansök senast kl 14:00
  27 okt 2017 kl 14:00
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet finansierar vi följeforskning inom programmet Innovatörer som Vinnova genomför på uppdrag från regeringen. Programmet ska utveckla insatser för validering av teknik- och affärskoncept oavsett ursprung.

  Programmet riktar sig till organisationer som kan erbjuda innovatörer och uppfinnare utan akademisk anknytning stöd för att kunna testa och validera sina idéer på ett tidigt stadium.

  Innovatören ska därmed lättare kunna validera sin idé och i ett tidigt skede kunna fatta beslut om vägval. Med programmet Innovatörer vill Vinnova:

  • Öka möjligheten för enskilda innovatörer att validera sina idéer, innovativa teknik- eller affärskoncept i tidig fas
  • Stimulera samverkan mellan olika organisationer – nationellt, regionalt och lokalt

  Varför följeforskning?

  Syftet med följeforskningen är att få bättre kunskap om framgångsfaktorer när det gäller stöd till innovatörer och skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande. Följeforskaren ska följa programmet i dess helhet samt de projekt som ingår i programmet. Fokus ska vara att dokumentera, kartlägga och analysera genomförandet och utvecklingen av projekten.

  Detta erbjudande riktar sig till institutioner med forskare som har erfarenhet av följeforskning.

  Maximalt 1 000 000 kronor kan sökas i denna utlysning. Budgeten skall stå i proportion till projektförslagets omfattning. Projektet kan genomföras av en eller flera personer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Följeforskare för programmet “Stöd till innovatörer” Linköpings universitet 800 000 kr Pågående 2017-05053
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-04725