Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Följeforskning av biologiska läkemedel

För att utvärdera och analysera programmet Biologiska läkemedel söker vi följeforskare. Följeforskningen ska resultera i en ökad kunskap om hur forskning, utveckling och innovation sker inom området biologiska läkemedel.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Följeforskning av programmet Biologiska läkemedel

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer

Hur mycket kan ni söka?

Ett projekt kommer att beviljas 4 miljoner kronor.

Viktiga datum

De datum som gäller: 4 april 6 maj

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med följeforskning menas att följa och analysera programmets resultat, effekter och mål. Följeforskaren ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i projekt och program. Informationen ska hjälpa programmet att utvecklas och kommer utgöra en viktig del i den slutgiltiga utvärderingen av programmet.

  Forskningen ska ge både de medverkande projektutförarna och Vinnova och Vetenskapsrådet en ökad förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som innovationssatsningar inom området innebär. Projektet ska resultera i två rapporter som kan ligga som grund för rapporteringen av regeringsuppdraget till departementet 2019 och 2024.

  Det empiriska materialet ska kunna ligga till grund för vetenskapliga publikationer.

  Viktiga arbetsuppgifter för följeforskaren är:

  • att löpande dokumentera hur området utvecklas både ur ett nationellt och internationellt perspektiv
  • att bidra med omvärldsanalys
  • att delta vid viktiga aktiviteter och möten i projekten och centrum
  • att följa framtida satsningar inom ramen för programmet
  • att analysera hur programmets projekt når sina mål och sitt syfte
  • att löpande redovisa och rapportera resultat till Vinnova och referensgruppen
  • att erbjuda data för alla intresserade
  • att delta på programkonferenser
  • att bidra med årliga delrapporter och slutrapport.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johanna Ulfvarson

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 18

  Johanna Ulfvarson

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 18

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2017-02346

  Statistik för sidan