Följeforskning av satsningar inom programmet biologiska läkemedel:

Följeforskning av biologiska läkemedel

Stängde 1 juni 2017

För att utvärdera och analysera programmet Biologiska läkemedel söker vi följeforskare. Följeforskningen ska resultera i en ökad kunskap om hur forskning, utveckling och innovation sker inom området biologiska läkemedel.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Följeforskning av programmet Biologiska läkemedel

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Ett projekt kommer att beviljas 4 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 13 apr 2017
  Öppnar för ansökan
  13 apr 2017
 • 1 jun 2017
  Ansök senast kl 14:00
  1 jun 2017 kl 14:00
 • 27 jun 2017
  Beslut meddelas
  27 jun 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med följeforskning menas att följa och analysera programmets resultat, effekter och mål. Följeforskaren ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i projekt och program. Informationen ska hjälpa programmet att utvecklas och kommer utgöra en viktig del i den slutgiltiga utvärderingen av programmet.

  Forskningen ska ge både de medverkande projektutförarna och Vinnova och Vetenskapsrådet en ökad förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som innovationssatsningar inom området innebär. Projektet ska resultera i två rapporter som kan ligga som grund för rapporteringen av regeringsuppdraget till departementet 2019 och 2024.

  Det empiriska materialet ska kunna ligga till grund för vetenskapliga publikationer.

  Viktiga arbetsuppgifter för följeforskaren är:

  • att löpande dokumentera hur området utvecklas både ur ett nationellt och internationellt perspektiv
  • att bidra med omvärldsanalys
  • att delta vid viktiga aktiviteter och möten i projekten och centrum
  • att följa framtida satsningar inom ramen för programmet
  • att analysera hur programmets projekt når sina mål och sitt syfte
  • att löpande redovisa och rapportera resultat till Vinnova och referensgruppen
  • att erbjuda data för alla intresserade
  • att delta på programkonferenser
  • att bidra med årliga delrapporter och slutrapport.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Mall för meritförteckning (CV) (doc, 57 kB) Projektbeskrivningsmall (docx, 24 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johanna Ulfvarson

  Utlysningsansvarig

  08- 473 32 18

  johanna.ulfvarson@vinnova.se

  Johanna Ulfvarson

  Utlysningsansvarig

  08- 473 32 18

  johanna.ulfvarson@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02346