Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktion – en satsning inom FFI

Stängde 11 december 2018

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process. Resultatet av projektet ska hjälpa fordonsindustrin att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • 11 sep 2018
  Öppnar för ansökan
  11 sep 2018
 • 11 dec 2018
  Ansök senast kl 14:00
  11 dec 2018 kl 14:00
 • 19 mar 2019
  Beslut meddelas
  19 mar 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att kunna producera nya produkter, komponenter och material.

  Satsningen omfattar följande områden:

  • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: Förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
  • Konkurrenskraft: Kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
  • Miljö: Miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi
  • Kvalitet: Säkerställd önskad kvalitet
  • Ledtid: Kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
  • Flexibilitet: Tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

  Vi tar emot projektförslag till alla programområden inom Hållbar Produktion, men särskilt välkomna är projektförslag inom miljö, ledtid och flexibilitet.

  Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.


  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  ida.langborg@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  DIPPA (DIgitalisation of Product- and Production design to increase Automation) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 000 000 kr Pågående 2018-05039
  Digitaliserad produktionsberedning för induktionshärdning RISE IVF AB 4 000 000 kr Pågående 2018-05021
  DIPPA (DIgitalisation of Product- and Production design to increase Automation) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 000 000 kr Pågående 2018-05039
  Digitalized production planning for Induction hardening RISE IVF AB 4 000 000 kr Pågående 2018-05021
  Optimized weldbonding for lighter material designs - BONDLIGHT Swerim AB 2 800 000 kr Pågående 2018-05023
  Integrated analytics for advanced machinery KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 499 998 kr Pågående 2018-05033
  ImpThin - Implementation study of thin film pre-preatments RISE IVF AB 6 400 000 kr Pågående 2018-05042
  VIVA - the Virtual Vehicle Assembler CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 600 000 kr Pågående 2018-05026
  SANDT - Non Destructive Testing of SAnd moulds Swerea SWECAST AB 3 400 000 kr Pågående 2018-05022
  Integrated analytics for advanced machinery KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 499 998 kr Pågående 2018-05033
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03502