Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktion för fordonsindustrin

Stängde 13 juni 2017

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process. Resultatet av projektet ska hjälpa fordonsindustrin att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns inget maxbelopp men riktlinjen är 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet. Finansiering beviljas i max 4 år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det här erbjudandet finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att kunna producera nya produkter, komponenter och material.

  Följande områden omfattas:

  • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: Förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
  • Konkurrenskraft: Kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
  • Miljö: Miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi
  • Kvalitet: Säkerställd önskad kvalitet
  • Ledtid: Kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
  • Flexibilitet: Tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

  Vi tar emot projektförslag till alla programområden inom Hållbar Produktion, men särskilt välkomna är projektförslag inom miljö, ledtid och flexibilitet.

  Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan  Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Läs färdplanen

  I färdplanen kan du läsa syfte och mål med både erbjudandet Hållbar produktion, och programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Sustainable motions - SmoothIT CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 900 000 kr Pågående 2017-03078
  SIVPRO2 - Optisk kontroll av form i produktion: Industriell demonstrator Luleå tekniska universitet 5 303 000 kr Pågående 2017-03072
  Rationell tillverkning av sandwichsturkturer för energieffektiva persontransporter RISE SICOMP AB 6 651 500 kr Pågående 2017-03083
  Möjliggörande av framtidens volymproduktion av kompositer i Sverige Swerea SICOMP AB 493 750 kr Avslutat 2017-03077
  HIPFAT Högpresterande svetsförband i utmattningsbelastade fordon, defektundvikande svetsning Swerim AB 2 800 000 kr Pågående 2017-03062
  Hållbar produktionsteknik via bearbetning med kryogen teknik (SUSTAIN-CRYO) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 830 000 kr Pågående 2017-03057
  Stain Repellent Fluorine Free Car Interior Textiles RISE IVF AB 1 750 000 kr Pågående 2017-03056
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-05465