Hållbar produktion - FFI :

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Stängde 23 augusti 2012

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Additiv tillverkning av fordonskomponenter Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02520
  Fordonskomponenter av förnyelsebara råvaror med skräddarsydd nedbrytbarhet Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2012-02515
  Induktionssintring av pulverkomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02513
  Mikrogeometri Utformning för Borrning av Kompositer Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02512
  Online-kontroll av svetsdefekter inom fordonsindustrin med kontaktlös ultraljudsprovning Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02510
  Ökat materialutnyttjande genom nya verktygslösningar och tjänster Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02499
  sinterprodukter med hög statisk lastförmåga - inverkan av anlöpning på deformationsstabilitet vid användning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2012-02497
  Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02516
  Flerskiktsbeläggningar för låg vidhäftning Släpp Lätt Högskolan Väst 497 600 kr Avslutat 2012-02511
  Integrerad optimering av produkt- och produktionssystem - Ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02508
  Statistik för sidan Diarienummer 2012-02182