Hållbar produktion - FFI :

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Stängde 23 augusti 2012

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Viktiga datum

 • 21 jun 2012
  Öppnar för ansökan
  21 jun 2012
 • 23 aug 2012
  Ansök senast kl 14:00
  23 aug 2012 kl 14:00
 • Påbörja ansökan i god tid

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Polymera kompositprodukter för högvolymproduktion Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02514
  Nanobaserade verktygsytor för plåtpressning av borstålskomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02494
  FLEXibel bAlansering av komplexa monteringssystem (FLEXA) Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02492
  Hybridfogning av ultrahöghållfasta stål till aluminium med Friction Stir Welding Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02479
  Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02516
  Flerskiktsbeläggningar för låg vidhäftning Släpp Lätt Högskolan Väst 497 600 kr Avslutat 2012-02511
  Integrerad optimering av produkt- och produktionssystem - Ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02508
  Kärnfulla egenskaper hos sandwichmaterial för högvolymproduktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02506
  Objektiva utvärderingskriterier av fogegenskaper för hållbar produktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02503
  Att skilja Know Why från Know How Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2012-02500
  Alla projekt för omgången