Hållbar produktion - FFI :

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Stängde 23 augusti 2012

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Objektiva utvärderingskriterier av fogegenskaper för hållbar produktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02503
  Kärnfulla egenskaper hos sandwichmaterial för högvolymproduktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02506
  Mikrogeometri Utformning för Borrning av Kompositer Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02512
  Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02516
  Additiv tillverkning av fordonskomponenter Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02520
  Fogning av termoplastkomposit mot metall med ljusbågsvetsning med hög strömtäthet (DENSARC) Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02488
  3 D Litecomp Sandwich lattviktsteknologi - hypotesprovning pa stora fordonsstrukturer STIFTELSEN IMIT 485 000 kr Avslutat 2012-02491
  Att skilja Know Why från Know How Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2012-02500
  Flerskiktsbeläggningar för låg vidhäftning Släpp Lätt Högskolan Väst 497 600 kr Avslutat 2012-02511
  Induktionssintring av pulverkomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02513

  Diarienummer 2012-02182

  Statistik för sidan