Hållbar produktion - FFI :

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Stängde 23 augusti 2012

FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Additiv tillverkning av fordonskomponenter Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02520
  Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial Linköpings universitet 500 000 kr Avslutat 2012-02516
  Mikrogeometri Utformning för Borrning av Kompositer Högskolan Väst 500 000 kr Avslutat 2012-02512
  Kärnfulla egenskaper hos sandwichmaterial för högvolymproduktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02506
  Objektiva utvärderingskriterier av fogegenskaper för hållbar produktion Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2012-02503
  Induktionssintring av pulverkomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02513
  Flerskiktsbeläggningar för låg vidhäftning Släpp Lätt Högskolan Väst 497 600 kr Avslutat 2012-02511
  Att skilja Know Why från Know How Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr Avslutat 2012-02500
  3 D Litecomp Sandwich lattviktsteknologi - hypotesprovning pa stora fordonsstrukturer STIFTELSEN IMIT 485 000 kr Avslutat 2012-02491
  Fogning av termoplastkomposit mot metall med ljusbågsvetsning med hög strömtäthet (DENSARC) Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2012-02488
  Statistik för sidan Diarienummer 2012-02182