Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Stängde 13 december 2013

FFI - Hållbar produktionsteknik 2013-12-13

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Castma - Fogning av gjutna och extruderade lättmetaller Swerea KIMAB AB 3 400 000 kr Avslutat 2013-05623
  Ytor med optimala friktions- och utmattningsegenskaper hos nitrerade/nitrokarburerade komponenter (SurfNit) Swerea IVF AB 4 510 000 kr Avslutat 2013-05600
  Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR) Swerea KIMAB AB 5 450 000 kr Avslutat 2013-05594
  Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 750 000 kr Avslutat 2013-05626
  Kompetens- och Teknikspridning i samverkan -en förstudie Högskolan i Halmstad 500 000 kr Avslutat 2013-05028

  Diarienummer 2013-01927

  Statistik för sidan