Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Stängde 13 december 2013

FFI - Hållbar produktionsteknik 2013-12-13

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 750 000 kr Avslutat 2013-05626
  Castma - Fogning av gjutna och extruderade lättmetaller Swerea KIMAB AB 3 400 000 kr Avslutat 2013-05623
  Ytor med optimala friktions- och utmattningsegenskaper hos nitrerade/nitrokarburerade komponenter (SurfNit) Swerea IVF AB 4 510 000 kr Avslutat 2013-05600
  Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR) Swerea KIMAB AB 5 450 000 kr Avslutat 2013-05594
  Kompetens- och Teknikspridning i samverkan -en förstudie Högskolan i Halmstad 500 000 kr Avslutat 2013-05028
  Statistik för sidan Diarienummer 2013-01927