Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Stängde 21 juni 2012

FFI - Hållbar produktionsteknik 2012-06-21

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  The Virtual Paint Shop Powder and Externally Charged Wet Paint STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 3 900 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2012-02148
  Högvolymsproduktion av aluminiumkomponenter - ALKOMP Swerea IVF AB 3 543 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2012-02168
  Visualisering och IT i produkt och produktionsutveckling (VIS-IT) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 995 232 kr Avslutat 2012-02175
  ´EnviroMan´ Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material. Swerea IVF AB 10 330 000 kr Avslutat 2012-02171
  Utveckling av kalibrerprocess för alkolås SenseAir AB 3 768 500 kr Avslutat
  Slutrapport
  2012-02153
  Förstudie - Focus on Hygien - Ren plåt ger ökad produktivitet vid plåtformning Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2012-02169
  Analyser för robusta plåtformningsprocesser vid höga temperaturer - HotForm Swerea KIMAB AB 3 957 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2012-02173

  Diarienummer 2012-01045

  Statistik för sidan