Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Stängde 19 oktober 2011

FFI - Hållbar produktionsteknik 2011-10-19

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Lätta högpresterande svetsade strukturer - LIGHTSTRUCT KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 000 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2011-03620
  Skyddande ytskikt för varmformade produkter SWEREA MEFOS AB 3 862 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2011-03669
  PERU-Plasmabehandling för effektiv rutlimning Swerea IVF AB 2 150 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2011-03627
  Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv Lunds universitet 2 436 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2011-03677
  Paintshop Energy Efficiency Högskolan Väst 1 800 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2011-03667

  Diarienummer 2011-01836

  Statistik för sidan