Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Stängde 13 december 2016

Är ni en forskningsorganisation eller ett företag med en projektidé som svarar mot utmaningen att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process? Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom hållbar produktion för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen i fordonssektorn och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning i samverkan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan man söka för?

Forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i färdplanen för FFI Hållbar produktion

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent av den totala projektbudgeten.

Viktiga datum

 • 18 okt 2016
  Öppnar för ansökan
  18 okt 2016
 • 13 dec 2016
  Ansök senast kl 14:00
  13 dec 2016 kl 14:00
 • 17 jan 2017
  Kvalitetsgranskning - hearing
  17 jan 2017
 • 31 mar 2017
  Beslut meddelas senast
  31 mar 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Programrådet för Hållbar produktion har i färdplanen identifierat sex programområden som projektförslagens forsknings- och utvecklingsinsatser bör koppla till.

  • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
  • Konkurrenskraft: kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
  • Miljö: miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi.
  • Kvalitet: säkerställd önskad kvalitet
  • Ledtid: kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
  • Flexibilitet: tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

  Programmet Hållbar produktion är en del av det strategiska samverkansprogrammet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

  Övergripande mål

  De övergripande målen för FFI är att:

  • Minska vägtransporternas miljöpåverkan
  • Öka trafiksäkerheten
  • Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

  Del av ett strategiskt samverkansprogram

  Programmet Hållbar produktion är en del av det strategiska samverkansprogrammet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

  Passar erbjudandet ert projekt?

  I det här erbjudandet vänder vi oss till er som vill starta ett forsknings- eller innovationsprojekt som adresserar milstolpar och målsättningarna beskrivna i färdplanen för Hållbar produktion. Ni hittar färdplanen bland dokumenten längre ner på sidan.

  Om ni en forskningsorganisation eller ett företag med en projektidé som svarar mot utmaningen att producera nya produkter, komponenter och material i en hållbar process är ni välkomna att söka finansiering i detta erbjudande.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget. Till formuläret bifogar ni också de efterfrågade bilagorna.

  Instruktioner och mallar

  Det är viktigt att ni läser våra instruktioner och använder våra mallar när ni ansöker.

  Instruktioner och mallar för ansökan inom FFI

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Frågor?

  Kontakta gärna någon av oss om ni har frågor kring delprogrammet.

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  ida.langborg@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  En simuleringsbaserad för guide för prediktion av skärbarhet CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 550 000 kr Pågående 2016-05397
  Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr Avslutat 2016-05477
  LAWA - Produktionsvänliga lösningar för lasersvetsning av aluminium Swerim AB 4 410 000 kr Pågående 2016-05464
  Processimulering av formpressning av kompositer - PROSICOMP RISE SICOMP AB 6 300 000 kr Pågående 2016-05417
  Plasmabehandling inför lackering av plast, Laplas RISE IVF AB 4 553 000 kr Pågående 2016-05398
  A simulation based guide to machinability assessment CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 550 000 kr Pågående 2016-05397
  LAWA - Production friendly solutions for laser welding of aluminium Swerim AB 4 410 000 kr Pågående 2016-05464
  PROcess SImulation of COMPression moulding - PROSICOMP RISE SICOMP AB 6 300 000 kr Pågående 2016-05417
  Plasma treatment before painting on plastics, Laplas RISE IVF AB 4 553 000 kr Pågående 2016-05398
  ReLed-3D Resource efficient flexible production in the automotive industry through additive metal manufacturing RISE IVF AB 3 749 000 kr Pågående 2016-05418
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-04640