Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktion inom transportindustrin vår 2016

Stängde 16 juni 2016

FFI - Hållbar produktion - 2016-06-16

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Kortad ledtid genom avancerade Verktygsstrukturer med Fokus på Plåtformning RISE IVF AB 4 325 800 kr Pågående 2016-03324
  Strategier för globala monteringsinstruktioner 2 (GAIS 2) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 800 000 kr Avslutat 2016-03360
  Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK 4 600 000 kr Pågående 2016-03371
  Minskad variation i tillverkningsprocesser som möjliggörare för svetsade lättviktskonstruktioner (VariLight) Volvo Construction Equipment AB 4 745 000 kr Avslutat 2016-03363
  Styrd kylning vid sätthärdning för optimal hållfasthet - QuenchCool RISE IVF AB 7 400 000 kr Pågående 2016-03345
  PLUGG II - från koncept till industriell fogningsteknik RISE IVF AB 4 600 000 kr Pågående 2016-03374
  PREDCRACK - Predikterande modell för varmsprickor i svetsade höghållfasta stål Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2016-03399

  Diarienummer 2015-06854

  Statistik för sidan