Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktion inom transportindustrin

Stängde 8 december 2015

FFI Hållbar produktion - 2015-12-08

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Dataanalys inom underhållsplanering (DAIMP) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 404 464 kr Avslutat 2015-06887
  Robust Polering - Bedömning av polerbarheten hos lackerade ytor Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 565 000 kr Avslutat 2015-06889
  Kompakta och energieffektiva transmissioner - Styrning och prediktering av funktionsytans beteende Scania CV Aktiebolag 4 085 000 kr Avslutat 2015-06908
  Adaptiv svetsindenteringskontroll (AWIC) Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2015-06849
  FFI-projektkurs Swerea IVF AB 167 000 kr Avslutat 2015-06861
  Geometrioptimerad limfogning II fokus montering av komponeneter RISE IVF AB 5 960 500 kr Avslutat 2015-06897
  MULTIM - Utmaningar inom multimaterialkonstruktion Swerim AB 6 032 000 kr Avslutat 2015-06902

  Diarienummer 2015-04024

  Statistik för sidan