Hållbar produktion - FFI :

Hållbar produktion inom transportindustrin

Stängde 12 juni 2015

FFI - Hållbar produktion - 2015-06-12

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  08-473 31 57

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  SALLSA-Serietillverkning Av Lättviktsmaterial i Leverantörs Samverkan Swerea IVF AB 6 000 000 kr Avslutat 2015-03730
  Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 375 000 kr Avslutat 2015-03707
  Minimering av formförändringar vid värmebehandling (FFIFF) RISE IVF AB 4 565 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2015-03723
  FFI OFP4p Non-destructive characterization concepts for production KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 294 728 kr Avslutat 2015-03721
  PRODKOMP, Konkurrenskraftiga PRODuktionsprocesser för multimaterialKOMPonenter Swerea SICOMP AB 500 000 kr Avslutat 2015-03716
  ROWELDAL - Robust punktsvetsning för nästa generation lättviktsfordon Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2015-03728
  ToMM2 - Framtida samarbete mellan människa och robot Swerea IVF AB 3 400 000 kr Avslutat 2015-03722
  FIQA VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 7 235 000 kr Avslutat 2015-03706
  Implementering och validering av brottmodeller för multifasmaterial - OPTUS III Luleå tekniska universitet 3 383 739 kr Avslutat 2015-03708
  Virtual Verification of Human Robot Collaboration CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 400 000 kr Avslutat 2015-03719

  Diarienummer 2015-00040

  Statistik för sidan