Fordons IT-säkerhet och integritet - FFI:

Fordons IT-säkerhet och integritet

Stängde 6 oktober 2017

Detta erbjudande vänder sig till projekt som vill utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt inom IT-säkerhet och integritet på fordonsområdet.

treklover2

Vem kan söka?

Industri, akademi eller institut. Projektet ska vara ett samarbete mellan minst två sektorer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Det finns inget maxbelopp, men riktlinjen är att ni kan få högst hälften av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • 3 jul 2017
  Öppnar för ansökan
  3 jul 2017
 • 6 okt 2017
  Ansök senast kl 14:00
  6 okt 2017 kl 14:00
 • 1 mar 2018
  Beslut meddelas
  1 mar 2018
 • 9 mar 2018
  Projekt får starta
  9 mar 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet stöttar vi forskning som bygger ny kunskap, teknik eller tillämpning inom IT-säkerhet och integritet för fordon. Projekten ska utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

  Syftet med erbjudandet är att skapa hållbara transportlösningar med högre IT-säkerhet och integritet, samt att öka produktkvalitet och säkerhet redan i designfasen av fordon.

  Vi uppmuntrar gränsöverskridande initiativ mellan OEM (Original Equipment Manufacturer), industripartners, akademi, forskningsinstitut och andra relevanta intressenter.

  Det finns ingen övre gräns för hur mycket bidrag ni kan få, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet. Finansiering beviljas i max 4 år

  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02044