Fordons IT-säkerhet och integritet - FFI:

Fordons IT-säkerhet och integritet

Stängde 6 oktober 2017

Detta erbjudande vänder sig till projekt som vill utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt inom IT-säkerhet och integritet på fordonsområdet.

treklover2

Vem kan söka?

Industri, akademi eller institut. Projektet ska vara ett samarbete mellan minst två sektorer.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Det finns inget maxbelopp, men riktlinjen är att ni kan få högst hälften av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • 3 jul 2017
  Öppnar för ansökan
  3 jul 2017
 • 6 okt 2017
  Ansök senast kl 14:00
  6 okt 2017 kl 14:00
 • 1 mar 2018
  Beslut meddelas
  1 mar 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet stöttar vi forskning som bygger ny kunskap, teknik eller tillämpning inom IT-säkerhet och integritet för fordon. Projekten ska utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

  Syftet med erbjudandet är att skapa hållbara transportlösningar med högre IT-säkerhet och integritet, samt att öka produktkvalitet och säkerhet redan i designfasen av fordon.

  Vi uppmuntrar gränsöverskridande initiativ mellan OEM (Original Equipment Manufacturer), industripartners, akademi, forskningsinstitut och andra relevanta intressenter.

  Det finns ingen övre gräns för hur mycket bidrag ni kan få, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet. Finansiering beviljas i max 4 år

  Så ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Eric Wallgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 96

  eric.wallgren@vinnova.se

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02044