Fordons IT-säkerhet och integritet - FFI:

Fordons IT-säkerhet och Integritet

Stängde 13 juni 2017

Detta erbjudande vänder sig till projekt som vill utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt inom IT-säkerhet och integritet på fordonsområdet.

Vem kan söka?

Industri, akademi eller institut. Projektet ska vara ett samarbete mellan minst två sektorer.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet stöttar vi forskning som bygger ny kunskap, teknik eller tillämpning inom IT-säkerhet och integritet för fordon. Projekten ska utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

  Syftet med erbjudandet är att skapa hållbara transportlösningar med högre IT-säkerhet och integritet, samt att öka produktkvalitet och säkerhet redan i designfasen av fordon.

  Vi uppmuntrar gränsöverskridande initiativ mellan OEM, industripartners, akademi, forskningsinstitut och andra relevanta intressenter.

  Varje projekt behöver finaniseras med minst 25 procent från näringslivet. Finansiering beviljas i max 4 år.

  Så ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Läs färdplanen

  I färdplanen kan du läsa syfte och mål med både erbjudandet Effektiva och uppkopplade transportsystem och programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Eric Wallgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 96

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  CASUS: Konstruktion av IT-säkerhetsunderlag för öppna fordonssystem Göteborgs Universitet 3 200 000 kr Pågående 2017-03071
  THREAT MOVE (Hotmodellering och -simulering för fordons-IT) KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 7 079 900 kr Pågående 2017-03087
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-02043