Fordons IT-säkerhet och integritet - FFI

I denna strategiska satsning vänder vi oss till projekt som vill utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

Säkerhet genom hela livscykeln

Satsningen stödjer forskningsprojekt som utvecklar koncept, metoder och verktyg för att förstå hur säkerhet och integritet påverkar livscykeln inom fordonsområdet. Om industrin tillämpar högre IT-säkerhet och integritet redan i designfasen vid utvecklingen av nya fordon förväntas kvalitet, säkerhet och hållbarhet öka.

Tillämpningsområdena innefattar fyra delområden:

  • IT-säkerhetsteknik.
  • Automation, uppkopplade och självkörande fordon.
  • Process och teknisk hantering.
  • Exploatering, spridning och standardisering.

Programbeskrivning

Mer information om programmet hittar du i programbeskrivningen.

Frågor?

Har du frågor kring Fordons IT-säkerhet och integritet är du välkommen att kontakta oss på FFI:s kansli på Vinnova.

Eric Wallgren

Programledare

+46 8 473 30 96

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 6 oktober 2017

Fordons IT-säkerhet och integritet

Stängde 6 oktober 2017

Detta erbjudande vänder sig till projekt som vill utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Diarienummer 2015-06058

Statistik för sidan