Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI:

Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin

Stängde 12 december 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation för att nå de transportpolitiska målen i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Initiativ som ökar kompetensen och utvecklar fordonssektorn med hjälp av innovation och forskning inom elektronik, mjukvara eller kommunikation.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller företag, gärna i samverkan.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och utvecklar fordonssektorn med hjälp av innovation och forskning.

  Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation omfattar följande forskningsområden:

  • Elektrisk arkitektur för inbyggda och uppkopplade system.
  • Teknologier för gröna, säkra och uppkopplade funktioner.
  • Utvecklingsmetoder för verifiering och validering.
  • Digitala användargränssnitt.
  • Andra närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Färdplanen på engelska

  Här kan du ladda ner färdplanen på engelska.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Eric Wallgren

  Programansvarig

  +4684733096

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Streetsmart Scania CV Aktiebolag 1 384 000 kr Pågående 2017-05499
  SWOPPS Steer by wire Opportunities, performance and system safety Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 806 000 kr Pågående 2017-05504
  Framtidens testmetodik: behov och krav RISE Research Institutes of Sweden AB 500 000 kr Avslutat
  Slutrapport
  2017-05508
  Förstudie för radarmålsimulatorsystem för fordonsradar på 79 GHz RISE Research Institutes of Sweden AB 390 000 kr Avslutat 2017-05535
  DRAMA - Föraraktivitetsmappning RISE Research Institutes of Sweden AB 4 850 000 kr Pågående 2017-05503
  Chronos steg 2 ASTAZERO AB 19 027 000 kr Pågående 2017-05501
  Virtuell elektrisk drivlina Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 135 580 kr Pågående 2017-05505
  En ny generation algoritmer för modern drivlinereglering Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 209 250 kr Pågående 2017-05506
  Nätverks-RTK Positionering för Automatiserad Körning (NPAD) RISE Research Institutes of Sweden AB 13 309 841 kr Pågående 2017-05498
  Simulering och verifiering av trådlösa teknologier (SIVERT) Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 699 000 kr Pågående 2017-05502

  Diarienummer 2016-05460

  Statistik för sidan