Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland

Med detta erbjudande vill vi uppmuntra till innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland. Eurostars2 passar för projekt inom alla teknikområden men i just denna utlysning är inriktningen smart mobilitet, smart industri, cirkulär ekonomi, smart hälsa och smart energi.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Marknadsnära samverkansprojekt inom alla tekniska områden där projektet leds av ett forsknings- och innovationsdrivande mindre eller medelstort företag (SMF)

Vem kan söka?

Små och medelstora företag (SMF), akademi och stora företag. Projektet måste ledas av ett forsknings- och innovationsdrivande SMF.

Hur mycket kan ni söka?

Den svenska sidan av Eurostasprojektet kan söka maximalt 5 miljoner kronor enligt de nationella Eurostars reglerna för Sverige hos Vinnova.

Viktiga datum

  • Länkar

    Frågor?

    Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

    Diarienummer 2018-03127

    Statistik för sidan