Eurostars 2 medfinansiering:

Innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland - hösten 2019

Stängde 13 november 2019

Med detta erbjudande vill vi uppmuntra till innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland. Eurostars 2 passar för projekt inom alla teknikområden men i just denna utlysning är inriktningen smart mobilitet, smart industri, cirkulär ekonomi, smart hälsa och smart energi.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Marknadsnära samverkansprojekt inom alla tekniska områden.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag, akademi och stora företag från Sverige, Sydkorea och Finland. Konsortiet ska bestå av minst två parter från två av länderna. Projektet ska leds av ett forsknings- och innovationsdrivande litet eller medelstort företag.

Hur mycket kan ni söka?

Den svenska sidan av Eurostarsprojektet kan söka maximalt 5 miljoner kronor enligt de nationella Eurostarsreglerna för Sverige.

Viktiga datum

 • Få respons på din projektskiss

  Det huvudsökande företaget från Sverige, Sydkorea eller Finland har möjlighet att skicka in en projektskiss till sitt lands "national project coordinator (NCP) senast den 13 november 2019.

  Vinnova, KIAT och Business Finland kommer att ge skriftlig återkoppling på projektskissen. Läs mer i dokumentet under "Ladda ner bilagor".

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Länkar

  Diarienummer 2019-04577

  Statistik för sidan