Eurostars 2 medfinansiering:

Eurostars – vår 2019

Stängde 28 februari 2019

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt i internationell samverkan. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter projektavslut. Projektet ska koordineras av ett forskande små och medelstort företag.

treklover2

Vem kan söka?

Företag, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor som har ett internationellt samarbetsprojekt med minst ett annat Eurostarsland. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 5 miljoner kronor, men högst 2 miljoner kronor om inga svenska små och medelstora företag deltar.

Viktiga datum

 • 20 dec 2018
  Öppnar för ansökan
  20 dec 2018
 • 28 feb 2019
  Ansök senast
  28 feb 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ert projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Projekten som får finansiering kan pågå upp till tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer. Projektet måste koordineras av forskande små och medelstora företag, men är även öppet för deltagande från akademin och forskningsinstitut. Organisationerna som deltar kan få följande ersättningsgrader:

  • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader
  • Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader
  • Akademi, forskningsinstitut eller offentlig sektor kan söka bidrag motsvarande 70 procent av sina kostnader.

  Vi ser positivt på jämställda projekt

  Bästa möjliga team är jämställda. Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ser därför positivt på ansökningar där både kvinnor och män tar del av bidraget och medverkar som aktörer i de stödbeviljade projekten.

  Så här ansöker ni

  1. Identifiera en idé som du vill söka Eurostarsfinansiering för.
  2. Kontrollera reglerna för deltagande - Eligibility Guidelines, på Eurostars webbplats.
  3. Små och medelstora företag kontrollerar att de uppfyller EU:s definition av SMF.
  4. Ta kontakt med supportkontoret alternativt med någon av de nationella kontaktpersonerna för Eurostars. 
  5. Kontrollera krav och läs anvisningar för hur ansökan skrivs - Application guidelines. 
  6. Skicka in ansökan till Eurostarsprogrammet i Bryssel.
  7. Vänta på bedömningen av ansökan
  8. Om ansökan är framgångsrik kommer Vinnova att bjuda in dig att söka finansiering för de svenska parterna hos Vinnova.

  Börja i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan, så börja i god tid. Läs mer om ansökningsprocessen på vår sida om Eurostars. 

  Länkar

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lars Nybom

  Programledare Eurostars

  46 8 473 3123

  lars.nybom@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-05366