Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland

Med detta erbjudande vill vi uppmuntra till innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland. Eurostars2 passar för projekt inom alla teknikområden men i just denna utlysning är inriktningen smart mobilitet, smart industri, cirkulär ekonomi, smart hälsa och smart energi.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Marknadsnära samverkansprojekt inom alla tekniska områden.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag, akademi och stora företag från Sverige, Sydkorea och Finland. Konsortiet ska bestå av minst två parter från två av länderna. Projektet ska leds av ett forsknings- och innovationsdrivande litet eller medelstort företag.

Hur mycket kan ni söka?

Den svenska sidan av Eurostarsprojektet kan söka maximalt 5 miljoner kronor enligt de nationella Eurostarsreglerna för Sverige.

Viktiga datum

 • Få återkoppling på er projektskiss

  Som en möjlighet kan huvudsökande (alltid ett små och medelstort företag) från Sverige, Sydkorea eller Finland skicka in en projektskiss till sitt lands NPC (National Project Coordinator) senast den 15 juni 2019. Vinnova, KIAT och Business Finland kommer att ge skriftlig återkoppling på projektskissen. Läs mer i dokumentet under bilagor. 

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Länkar

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jonas Tranell

  Handläggare

  +46 8 473 30 73

  Diarienummer 2019-02470

  Statistik för sidan